Det skal bygges ny sykkeltunnel på 371 meter gjennom Auglendshøyden i Stavanger.
Det skal bygges ny sykkeltunnel på 371 meter gjennom Auglendshøyden i Stavanger.

To tilbydere vil bygge sykkeltunnel

Etter planen skal bygging av ny sykkeltunnel gjennom Auglendshøyden starte sommeren 2020. Tunnelen er en del av Sykkelstamveien mellom Stavanger og Sandnes.

Publisert

Ved anbudsåpning var det to entreprenører som hadde levert inn tilbud.

- Vi skulle ønske at det var flere med i konkurransen om å bygge tunnelen, men nå skal vi gå gjennom de to tilbudene vi har mottatt og signere kontrakten så snart som mulig. Arbeidet som berører E39 starter i juni, men det vil pågå forberedende arbeider før det, sier prosjektleder for Statens vegvesen Kari Turøy Smådal.

Tilbudene inneholder tre deler: Oppgradering av eksisterende sørgående tunnel på E39, bygging av 371 meter sykkeltunnel og samtidig utvide eksisterende tunnel med et nytt havarifelt og nye portaler.

- Vi håper å kunne ferdigstille alle tre alternativene. Det vil vi spare penger på, og samtidig er det tilnærmet umulig å utvide motorveitunnelen på et senere tidspunkt. Byggingen vil føre til store logistikk utfordringer når vi må stenge den sørgående tunnelen for biltrafikk. Planen er å utvide sykkeltunnelen slik at vi kan bruke den som avlastingstunnel for biler under oppgraderingen av eksisterende tunnel , sier Turøy Smådal.  

Tilbudene:

Kruse Smith Entreprenør AS  Alt: 1               86.076.419,00 kroner

                                                   Alt: 2               97.006.815,00 kroner

                                                   Alt: 3               116.371.641,00 kroner    

 

Risa AS                                       Alt: 1                104.894.370,50 kroner

                                                    Alt: 2                118.772.901,50 kroner

                                                    Alt: 3                138.378.587,50 kroner