Sjur Wethal Helljesen.
Sjur Wethal Helljesen.

Seniorrådgiver klima- og kundeløsninger hos Nasta

Sjur Wethal Helljesen blir Seniorrådgiver klima- og kundeløsninger hos Nasta. Han skal fungere som brubygger mellom byggherre, utførende entreprenør og Nastas salgs- og ettermarkedsavdeling.

Publisert

Nasta har den siste tiden utviklet flere konsepter for utslippsfrie maskiner. Interessen har vist seg å være stor, og tiden er nå inne til å bringe maskiner ut til det norske markedet.

Imidlertid er det ikke alltid like enkelt for oppdragsgivere og utførende entreprenører å finne informasjon om de alternative løsninger som finnes, og hvilke muligheter, teknisk og økonomisk, en bør vurdere. Det å eie og drifte en elektrisk maskin vs. dieseldrevet maskin kan oppleves forskjellig og kan kreve spesiell kompetanse og kanskje litt mer planlegging i forkant av oppdragene.

I den forbindelse har Nasta besluttet å opprette en stilling; «Seniorrådgiver klima- og kundeløsninger». Nasta fant kandidaten til denne stillingen i egne rekker, Sjur Wethal Helljesen, som har takket ja til denne utfordringen.

Han vil fungere som brubygger mellom premissgiver (f.eks. byggherre eller lovgiver), utførende entreprenør og Nastas salgs- og ettermarkedsavdeling. Han vil videre være ansvarlig for kompetansebygging og gi salgsstøtte ved spørsmål om utslippsfrie maskiner.

Sjur har vært ansatt hos Nasta siden 2008  og uttaler selv at: - Jeg er stolt og ydmyk over å ha fått denne muligheten. Nasta tenker bærekraft, noe jeg mener vil være avgjørende for en leverandør i vår bransje de neste 10 årene. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven.