Fredag 13. desember 2019 gikk det et steinras ved E18 Bommestad i Larvik. Ca. 1000 kubikkmeter med løse steinmasser og steinblokker raste ned ved E18. Ytterligere 300 kubikkmeter med fjell (løs blokk) ble fjernet noen dager etter raset.
Fredag 13. desember 2019 gikk det et steinras ved E18 Bommestad i Larvik. Ca. 1000 kubikkmeter med løse steinmasser og steinblokker raste ned ved E18. Ytterligere 300 kubikkmeter med fjell (løs blokk) ble fjernet noen dager etter raset.

Bergsikringen var for dårlig

Det er hovedkonklusjonen til ekspertutvalget som har undersøkt raset ved E18 Bommestad.

Publisert

Et ekspertutvalg som har vært leder av professor i ingeniørgeologi ved NTNU, Bjørn Nilsen, har kartlagt årsaker til raset på E18 ved Bommestad i Larvik 13. desember i fjor.

Raset var på ca. 1100 kubikkmeter. Det skjedde ved en kileutglidning langs markerte sprekkeplan. Hovedkonklusjonen er at bergsikringen har vært for dårlig.

Mangelfull sikring

Utvalget har kommet til at bergsikringen som ble anvist etter utsprengning var mangelfull. I tillegg kan entreprenøren ha utført arbeidet med feil og mangler i forhold til anvisningen.

Sikringsarbeidene ble kvalitetssikret. Utvalget mener det i den forbindelse burde vært påpekt at det manglet en stabilitetsanalyse, og også vært vurdert grundigere om den anviste bergsikringen ville være tilstrekkelig.

- Kombinasjon av uheldige omstendigheter

- Det er en kombinasjon av uheldige omstendigheter som førte til utglidning av steinblokka, sier professor Bjørn Nilsen.

Undersøkelsen viser at syv bolter var satt inn slik at de trolig ikke har hatt noen sikringseffekt. I et så vanskelig tilfelle som en 30 meter høy fjellskjæring burde det vært utført en egen stabilitetsanalyse konkluderer utvalget, noe Vegvesenets håndbøker anbefaler.

Åtte bolter ble satt inn for å hindre at kilen kunne gli ut. Trolig har bare en av disse hatt sikringseffekt. Årsaken til at utrasingen skjedde 5-6 år etter at skjæringen ble utsprengt, og ikke umiddelbart, er mest sannsynlig gradvis svekkelse over tid av styrken til mineraler i utglidningsflaten.

- Vil få betydning for veibygging

- Jeg takker Bjørn Nilsen for at ekspertutvalget har levert en grundig rapport i løpet av få uker, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. 

Gruppen ble satt ned få dager etter hendelsen og de fikk ferske inntrykk av ulykkesstedet.

- Vi har nå fått en rapport som vil få betydning for vår veibygging. Det er for det første en viktig læring at vi har undervurdert sikringsarbeidet i fjellskjæringen. Risikoen med høye fjellskjæringer var identifisert i byggeplanene. Dette ble hensyntatt i kontraktene når det gjaldt tunnelene, men ikke for de høye fjellskjæringene. For det andre: Som stor statlig byggherre er det vårt ansvar at rollefordelingen mellom byggherre, utførende entreprenør og tredjepartskontroll fungerer etter hensikten. Vi må også ta fatt i anbefalingen om at regelverk og tekniske rapporter er mer tilgjengelig for de utførende og konsulenter, sier Hovland.

- En slik utglidning har stort ulykkepotensiale, og vi er svært glade for at ingen personer ble rammet av hendelsen, sier vegdirektøren.

Skanska Norge: - Viktig å ta lærdom av funnene

Skanska Norge var hovedentreprenør for utbyggingen av firefelts E18 mellom Bommestad og Sky.

- Skanska var utførende entreprenør på kontrakten og hadde ansvar for å gjennomføre det som var prosjektert. Vi har registrert rapportens beskrivelse av det utførte sikringsarbeidet og vil ta lærdom av dette i kommende prosjekter.  Samtidig vil jeg gi ros til Statens Vegvesen for å være åpne om rapportens funn og konklusjoner. Det blir viktig for hele bransjen å ta lærdom av funnene i rapporten, sier kommunikasjonsdirektør Audun Lågøyr i Skanska Norge til Byggeindustrien.