Fire vil ha prosjekt til 10.000.000.000 kroner

Det er registrert fire kvalifiserings-søknader til å få bygge rv. 555 Sotraforbindelsen. Alle søknadene er sendt fra utenlandske selskap. Kontrakten har en verdi på ca. ti milliarder kroner.

Publisert

Disse entreprenør-selskapene har søkt om å bli kvalifisert til å delta i konkurransen om prosjektet Riksvei 555 Sotraforbindelsen i Bergen og Øygarden i Vestland fylke. (De søker på vegne av hver sin gruppe med selskaper som ønsker å gjennomføre prosjektet):  

  •  Vinci Concessions SAS
  • FCC Concesiones de Infraestructuras S.L.U
  • China Communications Construction Company Ltd.
  •  Itinera SPA

Prosjektleder Arve Tjønn Rinde er godt fornøyd med prosessen så langt.

- Nå starter den krevende jobben med å vurdere de innkomne kvalifiseringssøknadene. Dette er en viktig milepel for oss som arbeider med Sotraforbindelsen, sier Rinde.

Fakta om rv. 555 Sotraforbindelsen:

  • Dagens Sotraforbindelse er en tofeltsvei med en ÅDT 30.000. Veien er sårbar med dagens bru som eneste tilgang til Øygarden kommune
  • Ny Sotraforbindelse skal løse opp flaskehalser og bli en stor forbedring for trafikanter, næringsliv og nødetater i Nye Øygarden kommune og Bergen kommune
  • Det nye veisystemet består av ny firefelts motorvei, egne felt for kollektivtrafikk, samt gang- og sykkelveier
  • I prosjektet inngår 22 bruer, ei hengebru, 23 portaler og fire toløps tunneler. Når dette blir samlet i én stor kontrakt, blir kontrakten for Sotraforbindelsen den største anleggskontrakten så langt i Norge, ifølge Statens vegvesen.
  • Tilbudsgrunnlaget for OPS-kontrakten ble sendt ut i markedet via Doffin i desember 2019. Kontrakten skal etter planen bli signert i 2021.

Mye oppmerksomhet i bransjen

OPS-kontrakten er så langt den største i sitt slag i Norge og det har vært mye oppmerksomhet i bransjen om størrelsen på kontrakten, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

- Tallet på entreprenører/grupperinger som har levert kvalifiseringssøknad ligger på nivå med det vi forventet basert på tidligere erfaringer, sier direktør for Kontrakt og marknad i Statens vegvesen Utbygging Bettina Sandvin.

Skal velge bort én før videre forhandlinger

Prosjektformen OPS (offentleg-privat samarbeid) innebærer at Vegvesenet inngår kontrakt med ett selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 25 år.

Frem til midten av april, skal Vegvesenet gå gjennom dokumentasjon og vurdere om selskapene er kvalifisert i forhold til kravene i kontraktsutlysingen. På bakgrunn av disse vurderingene, skal det velges ut tre grupperinger som går videre til dialog og forhandlinger.

Signering av kontrakt i 2021

Grupperingene som blir med videre, velges ut på bakgrunn av erfaring med prosjektering, finansiering, bygging og drift, helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt økonomisk kapasitet. Kontrakten er ventet å bli signert høsten 2021.