Heidi Wolden (t.v.), slutter som konsernsjef Kruse Smith. Sissel Leire, styreleder Kruse Smith, er takknemlig for Woldens innsats de nær tre årene hun har ledet konsernet.
Heidi Wolden (t.v.), slutter som konsernsjef Kruse Smith. Sissel Leire, styreleder Kruse Smith, er takknemlig for Woldens innsats de nær tre årene hun har ledet konsernet.

Konsernsjefen i Kruse Smith slutter

Konsernsjef Heidi Wolden i Kruse Smith har opplyst til styret at hun ønsker å fratre sin stilling. Jon Syrtveit konstitueres som konsernsjef.

Publisert

Heidi Wolden slutter i Kruse Smith for å bli administrerende direktør i ferje- og hurtigbåtrederiet Norled i Stavanger.

Wolden har sin siste arbeidsdag som konsernsjef i Kruse Smith mandag 9. mars. Jon Syrtveit, direktør for region Syd i selskapet, konstitueres da som konsernsjef. Wolden har vært konsernsjef siden juni 2017 og «står i en periode til selskapets disposisjon», melder konsernet i en nyhetsmelding.

- Heidi Wolden har stått i spissen for en langvarig og omfattende omstilling av selskapet knyttet til digitalisering, miljø og risikoforståelse, samtidig som det er iverksatt tiltak for å bedre lønnsomheten. Vi er takknemlig for hennes store innsats de nesten tre årene hun har ledet konsernet, sier styreleder Sissel Leire.

Styret i selskapet har nedsatt et ansettelsesutvalg som har startet arbeidet med å finne Woldens etterfølger.

Jon Syrtveit, direktør for region Syd i Kruse Smith konstitueres som konsernsjef 9. mars 2020.- Jon har stor bransjekunnskap og kompetanse, og kjenner selskapet gjennom å ha vært en sentral leder i mange år, sier styreleder Sissel Leire.
Jon Syrtveit, direktør for region Syd i Kruse Smith konstitueres som konsernsjef 9. mars 2020.- Jon har stor bransjekunnskap og kompetanse, og kjenner selskapet gjennom å ha vært en sentral leder i mange år, sier styreleder Sissel Leire.

- Muligheten ble for fristende

- Jeg hadde sett for meg en lengre tidshorisont for lederjobben i Kruse. Men muligheten til å få lede et pioner-selskap for det grønne skiftet innen maritim næring, ble for fristende. Samtidig er jeg stolt over å ha vært med å legge et godt fundament for at Kruse Smith skal være et lønnsomt og familieeid selskap i fremtiden, sier Wolden i meldingen.

I desember offentliggjorde konsernet at det var inngått avtale om salg av datterselskapet Kruse Smith Eiendom til Solon Eiendom. Etter nyttår startet konsernet også et omfattende omstillings- og spareprogram der målet er å redusere faste kostnader med 64 millioner kroner. Dette arbeidet vil pågå for fullt under Syrtveits ledelse.

- Jon Syrtveit har stor bransjekunnskap og kompetanse, og kjenner selskapet gjennom å ha vært en sentral leder i mange år. Det pågående arbeidet med kostnadsreduksjoner og nedbemanning vil nå bli ført i mål under ledelse av Jon, som har hatt en sentral plass i styringsgruppa helt fra vi startet prosessen, sier Leire.