Anita Helene Hall (generalsekretær Norsk Bergindustri) og Pierre Grotton (president and chief executive officer Mining association of Canada) signerte TSM-avtale i Toronto, Canada, i mars 2020.
Anita Helene Hall (generalsekretær Norsk Bergindustri) og Pierre Grotton (president and chief executive officer Mining association of Canada) signerte TSM-avtale i Toronto, Canada, i mars 2020.

Signerte som nummer 8 i verden


Publisert

Bransjeforeningen Norsk Bergindustri gjør nå som sju andre foreninger i verden (den tredje i Europa) - å vedta innføring av TSM. Dette er en anerkjent internasjonal standard for ansvarlig mineralutvinning.

Norsk Bergindustris storebror i Canada, Mining Association of Canada (MAC) har utarbeidet verktøyer for bergindustrien, Towards Sustainable Mining (TSM).

- I lang tid har vår bransje sett behovet for gode verktøy og metoder for måling av miljøprestasjoner. Vi er veldig glade for at vi nå kan ta avgjørende skritt for å måle miljøresultatene, sier Anita Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

- Vi føler oss privilegert over at Norge har valgt TSM som redskap for å forbedre miljø- og sosial praksis i gruvesektoren og er veldig stolte av TSMs stadig mer globale rekkevidde. TSM-tilhengere inkluderer nå gruveforeninger i åtte land på fem kontinenter, sier Pierre Gratton, MAC's President og CEO.

Fra venstre: Anne Kari Hansen Ovind (Norges ambassadør til Canada), Anita Helene Hall (generalsekretær Norsk Bergindustri), Pierre Grotton (President og chief executive officer Mining association of Canada) og Paul Lefebvre (Parliamentary Secretary hos Canada's Minister of Natural Resources).
Fra venstre: Anne Kari Hansen Ovind (Norges ambassadør til Canada), Anita Helene Hall (generalsekretær Norsk Bergindustri), Pierre Grotton (President og chief executive officer Mining association of Canada) og Paul Lefebvre (Parliamentary Secretary hos Canada's Minister of Natural Resources).

TSM krever at selskaper årlig vurderer sin bærekraftinnsats på tvers av åtte viktige områder, inkludert energibruk, utslippshåndtering, naboskap og urbefolkning, HMS og bevaring av biologisk mangfold.

Resultatene er fritt tilgjengelige for allmennheten og blir eksternt verifisert hvert tredje år for å sikre at det som rapporteres er nøyaktig.

- Vi ser frem til et tett, spennende og fruktbart samarbeid med kanadiske MAC og alle andre TSM-brukere i årene som kommer, sier Hall.

Powered by Labrador CMS