Transportsentralen Lillestrøm SA og Transport-Formidlingen SA har vedtatt at de vil starte forhandlinger om å slå seg sammen. Arkivbilde.
Transportsentralen Lillestrøm SA og Transport-Formidlingen SA har vedtatt at de vil starte forhandlinger om å slå seg sammen. Arkivbilde.

Transportsentraler forhandler om sammenslåing

- Lykkes vi med forhandlingene, blir vi en stor aktør i norsk transportbransje, sier styrelederne Dag Ove Aksland og Gudbrand Kvaal.

Publisert

Styrene i de to samvirkeforetakene Transportsentralen Lillestrøm SA og Transport-Formidlingen SA har vedtatt at de vil starte forhandlinger med sikte på en fusjon mellom de to foretakene.

Behovet for å bli dyktigere som aktører i et transportmarked i endring og kunne tilby bedre betingelser og tjenester til våre eiere, er bakgrunnen for initiativet.

Ønsker å stå sterkere i en bransje som krever stadig mer

Lykkes vi med forhandlingene, blir vi en stor aktør i norsk transportbransje, sier styrelederne Dag Ove Aksland og Gudbrand Kvaal.

- Begge foretakene går i dag godt, men vi ser at utviklingen fremover krever endringer for å sikre tilfredsstillende lønnsomhet.

Bransjen har behov for økt rekruttering, og det er endringer i forbruksmønstre, strengere lovverk og det grønne skiftet som gjør at styrene mener de kan være tjent med å forene krefter. De anser at et sammenslått selskap vil være mer robust til å møte det voksende og krevende marked med økende transportvolumer. 

Ingen absolutte krav i starten

Forhandlinger skjer med utgangspunkt i to likeverdige samvirkeforetak der ingen starter med noen absolutte krav.

Man skal ta vare på hver av partenes sterke sider, utrede hvor det kan rasjonaliseres og effektiviseres, og sikre at samvirkeprinsippene blir ivaretatt. Forhandlingene skal finne frem til en god løsning for alle involverte.

Begge foretakene ser i dag at det kontinuerlig vil være et behov for mer rasjonell drift, og utvikling av interne og eksterne digitale løsninger. Gode dataløsninger er dyre og ressurskrevende.

Datterselskap

Datterselskapene Nortransport AS og TSL Logistikk AS vil også være omfattet av denne prosessen. 

- Forhandlingene blir spennende og krevende. Vi tror imidlertid at det er nå, hvor vi har jevnt over god drift og ikke er tvunget til å gjøre endringer, at vi skal benytte anledningen til å se om vi kan bli enda bedre rustet for framtiden. Deretter skal dette ut til medlemmene på full organisasjonsbehandling før en eventuell beslutning i ekstraordinære årsmøter sommeren 2020

Selskapene vil fungere som selvstendige enheter mot kunder, leverandører og samarbeidspartnere i tiden arbeidet pågår.