Siden midten av januar er det sprengt bort ca. 19.000 m³ berg ved rasstedet. Målet for arbeidet har vært å åpne E18 ved Bommestad i Vestfold for normal trafikk før påske. Samtidig har Statens vegvesen vært tydelig på at berget bestemmer fremdriften.

Sprekkdannelser krever mer sprengning

Planen har vært å sprenge ned ca. 15 meter av toppen på skjæringen hvor raset gikk i desember. Etter en sprengning i forrige uke ble det avdekket at det er sprekkdannelser også videre nedover i berget.

- På grunn av bergets struktur og sprekkdannelser, kan vi ikke sikre denne delen av skjæringen med bolter. Det betyr at den må fjernes. Denne vurderingen er gjort i tett dialog med prosjektets geolog, forklarer Tore Jan Hansen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Beslutningen om å fjerne mer berg omfatter et parti som er ca. 20 meter bredt. Det beregnes at total mengde berg som sprenges bort (inkludert denne endringen) vil bli ca. 25.000 m³.

Ikke gitt opp målet om normal trafikk til påske

- Vi har hatt som arbeidsmål å kunne åpne E18 forbi Bommestad til normal firefelts trafikk før påske. Dette målet var satt under forutsetning at opprinnelig plan ville gå som normalt. Usikkerheten har hele tiden vært hvordan berget reagerer på hver sprengning med tanke på de sprekker og slepper som finnes i skjæringen, sier Hansen.

Selv om det nå blir mer sprengningsarbeid, har ikke Statens vegvesen helt gitt opp håpet om å åpne veien som normalt før påske.

- Vi ser det blir utfordrende å klare målet, men redusert tilbud til trafikantene og kostnader er drivkrefter for å ferdigstille arbeidet så fort som mulig. Men vi ønsker å være tydelig på at ønsket om å åpne veien så fort som mulig ikke skal gå på bekostning av kvaliteten og sikkerheten, sier Hansen.

Gjenstående arbeid

Statens vegvesen planlegger å avslutte sprengningsarbeidet i løpet av uke 12. Etter dette gjenstår det å fjerne alle steinmasser, samt containerne som er satt ut som beskyttelsesvegg.

Det skal monteres sikringsbolter på begge sider av E18, montering av nytt veirekkverk og oppsett av elektroinstallasjoner og skilt. Det må i tillegg etableres nye veigrøfter, og eventuelle skadde rør og ledninger må byttes ut.

Det anses som lite sannsynlig at det må gjøre større utbedringer og gravearbeid på selve veikroppen, men mulige tiltak er asfaltfresing og asfaltering. I forbindelse med disse oppgavene, må det påregnes at E18 stenges to til tre netter.

- Vi skulle gjerne vært tydeligere på åpningsdato, men sprekker i berget gjør at vi må utføre mer arbeid enn vi først trodde. Det er viktig for oss at vi gjør et grundig arbeid, og sikkerheten er alltid det viktigste, sier Hansen.