Ny flyplass i Mo i Rana, Helgeland, skal bygges på jomfruelig mark. Planlagt byggestart med Peab Anlegg som totalentreprenør var planlagt sommeren 2020. Nå er dette usikkert på grunn av at Avinor skal ta over prosjektet fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling, og også på grunn av situasjonen i Norge med koronaviruset Covid-19.
Ny flyplass i Mo i Rana, Helgeland, skal bygges på jomfruelig mark. Planlagt byggestart med Peab Anlegg som totalentreprenør var planlagt sommeren 2020. Nå er dette usikkert på grunn av at Avinor skal ta over prosjektet fra Polarsirkelen Lufthavnutvikling, og også på grunn av situasjonen i Norge med koronaviruset Covid-19.

Peab innstilt til prosjekt - nå vurderes ny utlysning

I januar 2020 ble det klart at Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS innstilte Peab Anlegg AS til totalentreprisen for bygging av ny lufthavn i Mo i Rana. Nå vurderer Samferdselsdepartementet ny utlysning.

Publisert

Som en del av oppfølgingen av Nasjonal transportplan, har Samferdselsdepartementet hatt dialog med det lokale selskapet Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) og Rana kommune for å se på muligheten for å inngå en avtale om bygging og drift av ny lufthavn i Mo i Rana.

Dette har imidlertid vist seg å reise store utfordringer når det gjelder statsstøtte- og anskaffelsesregelverket, skriver departementet i en nyhetsmelding 20. mars.

For å unngå forsinkelser, har Samferdselsdepartementet kommet frem til at det vil gi Avinor i oppdrag å overta den videre prosessen med bygging av flyplassen.

Samferdselsdepartementet vil i samråd med Avinor vurdere om det er hensiktsmessig at Avinor lyser ut byggingen og driften av den nye lufthavnen som et OPS-prosjekt i tråd med statens OPS-rammeverk for transportsektoren, står det i meldingen.

Utlysning og tildeling

- Regjeringen ønsker et godt flytilbud i hele landet. Ved Mo i Rana i Nordland er det tatt et spennende initiativ for å bygge en ny lufthavn, og Polarsirkelen Lufthavnutvikling ønsker å lyse ut en anbudskonkurranse om bygging. Det bekrefter jeg nå at de står fritt til å gjøre, sier sa daværende samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding 5. februar 2019.

Videre sa han:

- I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018–2029 er det satt av et statlig bidrag til en ny lufthavn ved Mo i Rana i den andre delen av planperioden, det vil si i perioden 2024–2029. Dette betyr at en anbudskonkurranse nå skjer på PLUs egen regning og risiko. Det samme gjelder ved en eventuell byggestart før Stortinget har tildelt midler, sier Dale.

PLU kunngjorde 23. mai 2019 konkurranse om bygging av ny flyplass i Mo i Rana. Det kom inn flere søknader som ble evaluert opp mot kravene i konkurransegrunnlaget.

I januar 2020 ble Peab Anlegg tildelt jobben med å bygge flyplassen fra grunnen av med lang rullebane, veier og tilliggende infrastruktur, terminalbygg, driftsbygg og tekniske anlegg, med Hæhre Entreprenør som underentreprenør.

Tildelingen og veien videre

Ut fra pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet 20. mars 2020, er det en mulighet for at byggingen av flyplassen skal lyses ut på nytt.

Hva som da vil skje med med tildelingen som allerede er gjort av PLU av jobben til Peab Anlegg, er i skrivende stund usikkert.

- Vi ønsker at tildelingen tas med videre i prosjektet, men dette må avklares med Avinor, sier Henrik Johansen, adm. direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU).

- Vi lyktes i å mobilisere de beste leverandørene og har oppnådd en pris for hele utbyggingen innenfor økonomisk ramme i Nasjonal transportplan. Samferdselsministeren vektlegger at Avinor skal nyttiggjøre seg relevante deler av vårt materiale i det videre arbeidet med utbyggingen. Det er viktig for prosjektets framdrift og suksess, sier Johansen.

Avinor skal oppdatere sitt forprosjekt 

- Jeg vil berømme Polarsirkelen Lufthavnutvikling. De har gjort en god og profesjonell jobb som har brakt prosjektet mange steg nærmere realisering, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. 

Avinor skal, ifølge Samferdselsdepartementet, nå snarest mulig gå i gang med å oppdatere sitt eget forprosjekt fra 2015, som Avinor utarbeidet på grunnlag av et oppdrag fra Samferdselsdepartementet i 2014. Avinor blir også bedt om å innlede dialog med PLU for å nyttiggjøre seg relevante deler av PLUs forarbeid.

- Forutsatt at det kommer på plass en forpliktende avtale om lokal medfinansiering, vil prosjektet deretter gjennomgå en ekstern kvalitetssikring av kostnadsgrunnlaget (KS2) innenfor statens ordning for kvalitetssikring av store investeringsprosjekter i staten, skriver departementet i pressemeldingen 20. mars 2020.

Kommentar fra Peab

Peab ser positivt på at regjeringen har besluttet at flyplassen skal bygges.

- Vi har gjort et omfattende arbeid i anbudsprosessen med å finne de beste løsningene for prosjektet, og håper selvsagt at vi fortsatt blir innstilt som totalentreprenør på den nye flyplassen, sier adm. direktør Johan Hansson i Peab Anlegg.

- Utover det er det vanskelig å gi ytterligere kommentarer, da vi foreløpig ikke vet mer enn det som står i pressemeldingen fra samferdselsdepartementet.

Svaret fra Samferdselsdepartementet

Det står som nevnt tidlig i pressemeldingen at byggingen skal vurderes lyst ut på nytt.

Et viktig spørsmål i den forbindelse, er hva som skjer med tildelingen av byggingen til Peab Anlegg.

AT.no har stilt dette spørsmålet per e-post til Samferdselsdepartementet, og fått dette svaret fra seniorrådgiver Edvard Andersen i kommunikasjonsenheten i departementet:

Fagseksjonen opplyser at dette spørsmålet må rettes til Polarsirkelen Lufthavnutvikling (PLU). PLU har gjennomført konkurransen på egen regning og risiko, jf. vedlagte brev fra Samferdselsdepartementet til PLU 5. februar 2019.

STILLING LEDIG: