Bilde fra kontroll på Svinesund 16. mars 2020.
Bilde fra kontroll på Svinesund 16. mars 2020.

Kontroller til tross for koronavirus

Statens vegvesen fortsetter sin kontrollaktivitet langs vei, samtidig som tiltak er iverksatt for å unngå smittespredning.

Publisert

- Hver dag er vi ute og gjør en viktig jobb for trafikksikkerheten ute på veiene. Det mener vi det er viktig at vi fortsetter med. Om det skjer ulykker ute på veinettet i dag, så betyr det en ekstra belastning for helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner. Det er viktig for samfunnet at vi bidrar til å sikre at vi fortsatt har trygge kjøretøy ute på veiene, sier avdelingsdirektør for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Han er i løpende kontakt med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) om situasjonen, og opplever at bransjeorganisasjonen støtter beslutningen om å opprettholde kontrollaktiviteten.

Oppdaterer risikovurdering jevnlig

- Vi følger selvsagt rådene fra helsemyndighetene for å unngå spredning av smitte. Håndhygiene, avstand til de vi kontrollerer, minimalt med reisevirksomhet og begrenset omgang med dokumenter er noen av tiltakene vi har innført, sier Wigdel.

- Om det skjer ulykker ute på veinettet i dag, så betyr det en ekstra belastning for helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner. Det er viktig for samfunnet at vi bidrar til å sikre at vi fortsatt har trygge kjøretøy ute på veiene, sier avdelingsdirektør for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.
- Om det skjer ulykker ute på veinettet i dag, så betyr det en ekstra belastning for helsevesenet og andre samfunnskritiske funksjoner. Det er viktig for samfunnet at vi bidrar til å sikre at vi fortsatt har trygge kjøretøy ute på veiene, sier avdelingsdirektør for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

Risikovurderingen ble gjort torsdag 12. mars. Den oppdateres jevnlig.

- Vi innfører nye tiltak etter hvert som det er nødvendig. Vi har også hatt besøk av vår bedriftshelsetjeneste ute på en av de mest trafikkerte kontrollstasjonene våre for å få innspill til ytterligere forbedringer, sier Wigdel.

Sjåfør hostet på kontrollør

De aller fleste trafikanter har forståelse for at Statens vegvesen opprettholder sin kontrollaktivitet på tross av korona-viruset, men det har likevel vært tilfeller av misnøye og direkte ufin oppførsel.

- Det verste som har skjedd så langt er at en av våre kontrollører opplevde å bli hostet på med overlegg av en fører som ble underlagt kontroll. Dette aksepterer vi selvsagt ikke. Slike tilfeller vil vi anmelde til politiet, sier Wigdel.