SNART SLUTT: Knut Vebostad frykter oppbud er eneste utvei for hans selskap Vebostad Transport.
SNART SLUTT: Knut Vebostad frykter oppbud er eneste utvei for hans selskap Vebostad Transport.

– En hel bransje kan bli borte

KRISE: Knut Vebostad er en av mange transportører som frykter de må melde oppbud i løpet av bare uker. Regjeringens redningspakke kommer ikke transportbransjen til gode, mener han.

Publisert

Det er bankene som er tilført ressursene fra staten som skal være med å sikre næringslivet. Forutsetningen for å få låne i banken er at du har sikkerhet i eiendom eller en drift som har gode nok resultater.

- Som transportbedrift er man i utgangspunktet ikke kredittverdig hos bankene. Den eneste man får finansiering til er leasing av nye lastebiler. Til drift er det faktisk helt umulig å låne penger med mindre du stiller din egen bolig som sikkerhet, sier Knut Vebostad. Han har selv vært i kontakt med sin bankforbindelse, som ikke kunne bidra i den vanskelige situasjonen.

Frykter ras

Hans selskap Vebostad Transport har sju vogntog som går på massetransport i Oslo-området. De første månedene i år var svært stille, og store deler av bilparken sto stille.

Da det begynte å løsne igjen gikk det bare noen uker før de første reduksjonene ute i markedet kom som en konsekvens av korona-pandemien. Norges Lastebileierforbund (NLF) melder om dramatisk økning av medlemsbedrifter som opplever problemer med å klare å opprettholde forpliktelsene sine.

Mye kostbart utstyr

Vebostad Transport har lagt ned mye ressurser i å utvikle og ta i bruk utstyr for å transportere mest mulig med minst mulig klimautslipp. Blant annet har de tre modulvogntog, hvor det eldste som ble tatt i bruk for tre år siden var det første for massetransport i Norge.

Snart slutt

- Hvor lenge vi klarer å holde oss gående vet jeg ikke. Men det jeg frykter, er at vi er en av mange som må melde oppbud i løpet av uker hvis ikke regjeringen kommer på banen med tiltak som faktisk hjelper transportbransjen, sier Knut Vebostad fra korona-karantene fra sitt hjem i Danmark.

Han mener regjeringens hjelp til næringslivet i Norge har vært verdiløs for transportbransjen så langt. Eneste tiltaket som hjelper akutt er utsettesle av innbetaling av moms og arbeidsgiveravgift.

I Danmark har regjeringen gått inn med dirkete pengestøtte til danske transportører. En kamerat at Vebostad med 21 lastebiler har fått dekket 75 prosent av sine faste utgifter fra den danske staten for å holde liv i selskapet. Dermed slipper han å låne penger i banken for å betjene forpliktelsene sine. Heller ingen av hans ansatte er permittert. En slik løsning er den eneste som kan virke på en hardt prøvd transportbransje i Norge, mener Knut Vebostad.

Langt nede

Utfordringen allerede før Korona-krisen er lønnsomheten til norske transportbedrifter. Stagnerte priser, høye driftskostnader og mange aktører i markedet har gjort at den gjennomsnittlige fortjenesten i bransjen ligger under 3 prosent.

- Andre sammenlignbare land bruker enorme summer på å subsidiere utsatte bransjer, mens vi i Norge skal drive dugnad. Hvis ikke regjeringen tar grep nå, vil en stor del av bransjen bli lagt i ruiner, sier Knut Vebostad.

Konsekvensen han frykter er at utenlandske aktører vil komme og overta mye av anleggskjøringen i Norge. Norske byggherrer har sammen med transportbransjen vært med på å gjøre klimautslippene fra anleggstransporten betydelig lavere. Med en kollaps i det norske markedet frykter Knut Vebostad det igjen er fritt frem med gamle lastebiler med Euro 2, 3 og 4 utslipp på norske anlegg.

Lavere etterspørsel

Etter snart to uker med Korona-restriksjoner melder NLFs medlemmer om en nær dobling i både sykemeldinger, kansellerte oppdrag og lavere etterspørsel på transportørenes tjenester.

– Det er også svært alvorlig å se at hele 69 prosent varsler at det kan bli aktuelt å gjennomføre permitteringer innen kort tid som følge av koronakrisen, sier adm.dir. i NLF Geir A. Mo til sitt eget nettsted lastebil.no. Han legger til at 17 prosent av bedriftene allerede har gjennomført permitteringer, noe som er mer enn en firedobling i løpet av en uke.

- Det som er helt sikkert er at jeg aldri kommer til å sette i gang noen bedrift i et land hvor forutsetningen er at vi skal betale for kriser iscenesatt av regjeringen i fremtiden, sier Knut Vebostad.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS