Arkivbilde, sjåføren på bildet har ikke noe  med saken å gjøre.
Arkivbilde, sjåføren på bildet har ikke noe med saken å gjøre.

Lastebilsjåfører må i karantene

Som kjent er lastebilsjåfører unntatt fra karantene dersom de kommer tilbake fra utlandet og skal kjøre lastebil, men på fritiden må de også i karantene.

Publisert

Ettersom lastebilsjåfører er i en gruppe med samfunnskritiske oppgaver ble de raskt unntatt fra karanteneregler og kunne sende barn på skole og i barnehage for å nevne noe. 

Det er to forskrifter når det gjelder karantene. Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning utbrudd av Covid-19 (karanteneforskriften) og forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge (ankomstforskriften).

Karanteneforskriften gjelder for alle som oppholder seg i Norge. Ankomstforskriften regulerer de som ankommer Norge fra utlandet.

Onsdag 24. mars 2020  kom det en oppklaring når det gjelder karanteneregler for lastebilsjåfører.

Det var en oppfatning om at yrkesgruppen var fritatt for karantene, men som sagt gjelder det kun når sjåførene skal utføre arbeidet. I fritiden må også sjåfører som kommer tilbake fra utlandet følge de generelle karantenekravene.

Utdrag fra rundskriv I-3/2020 - Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge

«Plikter for personer som er omfattet av unntak fra karanteneplikt

Unntaket fra reisekarantene gjelder for arbeidsreisen og for opphold på arbeidsstedet. Det innebærer at personen så langt som mulig skal unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 2 tredje ledd. Unntaket fra karanteneplikt gjelder bare på når personellet er på jobb eller på reise til og fra arbeidsstedet. Det betyr at der en person har fått unntak fra karantene, skal han eller hun innrette seg etter karantenereglene i fritiden. For eksempel vil personell på tog eller fly og yrkessjåfører som transporterer last, kunne utføre sine arbeidsoppgaver uten hinder av karantenereglene, selv om de kommer fra utlandet. De skal imidlertid forholde seg til karantenereglene når de ikke er på jobb.

I tilfeller der arbeidere har bosted i tilknytning til arbeidsplassen som organiseres av arbeidsgiver (oljeplattformer, bygningsarbeidere i brakker mv.) må arbeidsgiver legge til rette for at arbeidstakere kan unngå nærkontakt med andre arbeidere på bostedet.»

Hele rundskrivet kan leses her.