Det er helt nødvendig med tiltak som også treffer håndverks og servicemarkedet, mener BNL.
Det er helt nødvendig med tiltak som også treffer håndverks og servicemarkedet, mener BNL.

- Viktig med vedlikeholdsprosjekter

Byggenæringen er Norges største distriktsnæring og er en stor motor for å holde sysselsettingen i gang i hele landet. I dagens krisepakke bevilges det 1 mrd. kroner til nye samferdselsprosjekter og mer penger til kommunalt vedlikehold.

Publisert

- Det er en begynnelse som må følges styrkes i neste runde, sier Jon Sandnes adm. direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

- Det er viktig at oppdragene utformes slik at små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om jobbene og at de kommer raskt ut i markedet, sier han videre.

Husbanken har utvidet lånerammen med 5 milliarder kroner.

- Denne må utvides etter behov for å opprettholde boligbyggingen, sier Sandnes.

Det bevilges også blant annet 150 mill. kroner mer til bredbånd.

Både bevilgningene til samferdsel og kommunenes økte rammer må bygge Norge for fremtiden. BNL mener at myndighetene må bruke krisen til å klimatilpasse Norge.

- Enovas støtteordninger bør blant annet utvides slik at flere husholdninger og kommuner kan energieffektvisere og klimatilpasse boligene sine, sier Sandnes.

For håndverksbedriftene som jobber i privat og servicemarkedet er det svært tøffe tider.

- Tiltak for dette markedet er helt nødvendig. Vi vet at mange bedrifter frykter konkurs i disse dager, og samfunnet har ikke råd til å miste verdifull kompetanse, sier Sandnes.