Åssiden fotballhall skal bygges og åpnes i 2020.
Åssiden fotballhall skal bygges og åpnes i 2020.

Tar grep mot smitte og bygger som planlagt

Arbeidet med å bygge nye Åssiden fotballhall er i gang. Til tross for koronapandemi, går arbeidet som planlagt og Drammens første fotballtreningshall skal stå klar til avspark i desember 2020.

Publisert

Det er Drammen Eiendom KF som er byggherre og Peab som er entreprenør for prosjektet.

Seriøse aktører i byggebransjen tar koronasmitten på alvor. Ekstra forsiktighet og nye rutiner, gjør at arbeidet på disse byggeplassene i liten grad forsinkes av koronaviruset. I Drammen følges tidsplanen for Åssiden fotballhall.

Oppstart på prosjektet var fire dager etter at Regjeringen påla en rekke innskrenkninger for norsk næringsliv. I den første fasen av arbeidet skal det graves og støpes, før arbeidet med å reise selve bygget etter planen starter i mai.

Som planlagt

Åssiden fotballhall får en størrelse på ca. 4700 kvadratmeter. Hallen skal inneholde en spilleflate på 48 ganger 60 meter og garderobeanlegg, og vil bli brukt både av skole og av idretten i området.

I forbindelse med utbyggingen skal utendørs arealer i tilknytning til hallen rustes opp, og det blir opparbeidet ny adkomst fra Buskerudveien.

- Dette er et av i alt fire store prosjekter vi har nå. I tillegg har vi arbeid i gang på en rekke mindre byggeprosjekter. Arbeidet på disse prosjektene går som planlagt. Noe vi er godt fornøyd med. Peab sin oppfølging av anbefalinger om smittevern på byggeplass er eksemplarisk. Drammen Eiendom KF har stor tro på at god planlegging vil bidra til at vi klarer å holde fremdriften i dette prosjektet til tross for den kritiske situasjonen hele byggenæringen nå står i, sier utbyggingssjef Erik Mathiassen i Drammen Eiendom KF.

Partene har allerede arbeidet sammen i to måneder for å sikre god fremdrift i prosjektet.

- Vi har hatt en god prosess og er fornøyde med at vi foreløpig ligger noe foran tidsplanen. For oss som entreprenør er det viktig å gjennomføre prosjektene som planlagt, innenfor de nye HMS-tiltakene som er satt, sier prosjektleder Ole Gøran Hansen i Peab. Han leder arbeidet på Åssiden.

Partene mener at de koronaforebyggende tiltakene som er igangsatt vil bidra til at de vil klare å åpne hallen som planlagt, i desember 2020.

Sikrer forutsigbar hverdag

For Peab og andre entreprenørselskaper er det viktig at prosjekter nå ikke stopper opp, men at de følger fremdriftsplanen samtidig som nasjonale og interne retningslinjer i forbindelse med koronasituasjonen blir ivaretatt.

- Det sikrer våre medarbeidere en forutsigbar arbeidshverdag. I tillegg skaper det også positive ringvirkninger for våre leverandører og samarbeidspartnerne på dette og andre prosjekter, at vi arbeider så normalt som mulig, sier avdelingsleder Håvard Dybendal i Peab.

Han leder entreprenørselskapets arbeid i Buskerud.