- Medlemmene i MGF melder tilbake at de har merket en sterk nedgang i forespørsler, men i liten grad kansellering av allerede bestilte maskiner, sier MGF-direktør Tone Lindberg Grøstad. Arkivbilde fra 2018.

Nedgang i maskinsalget

Svakere start på 2020 enn 2019 i salget av anleggsmaskiner. Men «koronaeffekten vil først slå til i årets andre kvartal. Det blir med andre ord verre før det blir bedre.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statistikkene for 1. kvartal for salg av anleggsmaskiner, blant Maskingrossisternes Forenings (MGF) medlemmer, er nå offentliggjort, og viser en svakere start på 2020 enn 2019.

- Vi er inne i en historisk tøff periode for norske virksomheter, men vi venter ikke å se den fulle effekten av lav oljepris og koronaviruset før i statistikken for 2. kvartal. Etter en historisk god start på 2019 hadde vi en oppbremsing på totalt antall solgte anleggsmaskiner i 4. kvartal, og dette ser ut til å fortsette inn i 2020. Det var en forventning om en svak vekst i inneværende år, før vi ble rammet av koronavirus, svak kronekurs og en oljepris i fritt fall, sier direktør i MGF, Tone Lindberg Grøstad.

Maskingrupper og geografisk fordeling

Utviklingen for 1. kvartal i 2016 – 2020 for undergrupper av anleggsmaskinstatistikken. Det er ikke tatt med grupper hvor det ikke har vært registrert salg i siste kvartal.

Maskinsalget 1. kvartal viser en nedgang fra 2019 på 11,5% (105 maskiner) og salget endte tilslutt på 805 maskiner (mot 910 i 2019).

Maskinsalg etter type fra og med 1. kvartal 2016 til og med 1. kvartal 2020. Tallene er akkumulert, det vil si at tallene viser årets salg til og med det aktuelle kvartalet. For å finne kvartalsalgene må årets foregående kvartaltall trekkes fra.

Nedgangen gjelder alle de største undergruppene som minigravere på belter (-28%), gravemaskiner på belter (-14,5%) og hjullastere (-12,6%). Utstyr knyttet til asfaltarbeid har i lengre tid hatt en fallende kurve, mens både gruppen tandem- og asfaltvalser (+78,6) og asfaltutleggere (+420%) gjør sitt sterkeste 1. kvartal de siste fem årene.

Innen segmentet gravemaskiner på belter ser man en svak vekst i de minste maskinene (under 11 tonn) hvor det er solgt 83 maskiner i år mot 78 i 2019. Den aller største tilbakegangen, er på 21,1 – 24 tonn med en nedgang på 39%, 24,1 – 28 tonn med 49% og 50,1 – 66 tonn med 74%. For alle disse tre undergruppene er dette de svakeste tallene de siste fem årene.

Kakediagrammet viser relativ andel av totalt solgte anleggsmaskiner i 1. kvartal 2020 fordelt på gammel fylkesstruktur.

Statistikken følger fortsatt de gamle fylkesinndelingene og det har vært en vekst i sju av fylkene. Møre og Romsdal (+80%), Sogn og Fjordane (+47%) og Oslo (+31%) har hatt størst oppsving, mens den største tilbakegangen har vært i Vest-Agder (-65%), Telemark (-58%) og Vestfold (-29%).

Akershus, Rogaland og Oslo som er de fylkene hvor det er registret flest solgte anleggsmaskiner.

Sterk nedgang i etterspørselen

- Det er fortsatt vanskelig å gi noen god framskriving av hvordan 2020 blir, men det er forventet en fortsatt nedgang i 2. kvartal. Medlemmene i MGF melder tilbake at de har merket en sterk nedgang i forespørsler, men i liten grad kansellering av allerede bestilte maskiner, sier Lindberg Grøstad.

Powered by Labrador CMS