- Dette gjør vi for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter lokalt, sier Stein-Roger Nilsen – som er sjef for Drift og vedlikehold sør i Statens vegvesen.

«Krisepakke 3» som Stortinget har vedtatt gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål på grunn av koronakrisen Norge nå er i. Region Sør er nå tildelt 78 millioner kroner av dette.

Slik skal korona-pengene brukes i sør:

  • 10 mill. kr til ekstra asfalt i Agder og Vestfold og Telemark
  • 1 mill. kr til vegoppmerking etter asfaltering
  • Forarbeid før dekkelegging Rv 9 Valle- Bykle
  • Fjellsikring etter inspeksjoner i Agder og Vestfold og Telemark, E18 Vestfold og Gjerstad, samt E134 Notodden
  • Rekkverk i Agder og Vestfold og Telemark Rv 9, Rv 41, E134 og Rv 36
  • Skiltstyring, pumper, veglys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder og Vestfold og Telemark
  • Utbedring av sideterreng, E134 Lifjell og Rv Setesdalen, med mest fokus på Agder
  • Kantforsterkning på E134 Tyrveli-Vågsli

- I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.