- Dette gjør vi for å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen. Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt små og mellomstore bedrifter lokalt, sier Svenn Finden – som er sjef for Drift og vedlikehold vest i Statens vegvesen.

«Krisepakke 3» som Stortinget har vedtatt, gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål. 130 av disse går altså til Vest-Norge.

Slik skal korona-pengene brukes i vest:

  • 22 millioner til ekstra asfalt.
  • Rv 15 Oppljostunnelen på Strynefjellet får oppgradering av elektrisk anlegg og lys.
  • Tiltak på tunneler på Rv 13 og E134 som er kortere enn 500 meter
  • Montering av skrednett ved E16 Kluftafjelltunnelen.

- I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting, speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier direktør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.