Nord-Aurdal og Vestre Slidre har vedtatt reguleringsplanene for utbedringen av E16 gjennom sine kommuner. Dermed er tre av fem reguleringsplaner for utbedringen E16 Fagernes-Øylo i Valdres på plass.

- Dette betyr at spaden kan settes i jorda allerede i begynnelsen av mai, som planlagt. Noe som nærmest må være rekord fra planvedtak er fattet til bygging er i gang, sier planleggingsleder Knut Westerbø i Statens vegvesen.

Forhandlinger

En intens periode med behandling av innsigelsene til de tre reguleringsplanene er dermed over. Da planene ble lagt ut på høring ved årsskiftet, kom det kom inn mange merknader, særlig fra offentlige etater.

- Etter forhandlinger og tett dialog med Fylkesmannen i Innlandet, som hadde de fleste merknadene, fikk vi tidligere denne uka beskjed om at Fylkesmannen ikke lenger har innsigelser til planene, sier en lettet Westerbø.

Han berømmer samtidig kommunene for godt samarbeid seg imellom i denne perioden, og ikke minst, for å ha stått på for å få til enighet mellom partene.

Tre av fem reguleringsplaner vedtatt

Torsdag 23. april vedtok kommunestyret i Nord-Aurdal reguleringsplanen for E16 Stavenjord-Øddeberge mens Vestre Slidre vedtok planene for E16 Rønsvegen-Kongevegen og E16 Einang-Reiensvingen.

Dermed er tre av til sammen fem reguleringsplaner for utbedringen av den 42 kilometer lange strekningen mellom Fagernes og Øylo, vedtatt.

De to gjenstående reguleringsplanene, som omfatter den nordligste delen av strekningen, blir lagt ut på nytt offentlig ettersyn før sommeren 2020 med tanke på politisk behandling og vedtak i Vestre Slidre og Vang til høsten. Skjer det, blir det byggestart her tidlig i 2021.

Men først starter altså byggingen av den sørlige delen av strekningen i begynnelsen av mai 2020.

Klart for byggestart

En del grunneiere må avstå grunn ved utbedringen av E16. Grunnervervet i forbindelse med de tre nylig vedtatte reguleringsplanene er godt i gang.

- I Ulnes og Røn har vi kjøpsavtaler eller avtale om tiltredelse på alle eiendommer som vi har behov for til E16-prosjektet, og vi har også avtale om tiltredelse for de fleste av de berørte eiendommene mellom Einang og Reien. Byggestart i mai vil kun omfatte eiendommer hvor det foreligger avtale om tiltredelse, sier Westerbø.

Det er Brødrene Dokken AS som skal utbedre E16 Fagernes-Øylo for Statens vegvesen. Utbedringsarbeidet på hele strekningen er anslått å ta ca. to og et halvt år og skal være ferdig høsten 2023.