Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Bilkjøring under koronakrisen

Da myndighetene 12. mars innførte de strengeste tiltakene i Norge i fredstid, ble bilkjøringen nesten halvert umiddelbart.

Publisert

Det viser nye tall fra Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1. De har sett på kjøredata fra over 30.000 nordmenn som har knyttet seg opp til Smart bilforsikring/Spinn.

- I perioden 16. til 29. mars falt antall biler på veiene med nesten 1/4 sammenlignet med ukene før. Samtidig kjørte hver bil ca. 30 prosent mindre. Det betyr at den totale bilkjøringen (trafikkmengden) lå på omtrent halvparten av normalen. Det er tydelig at befolkningen umiddelbart holdt seg mer i ro og at koronatiltakene påvirket mobiliteten til nordmenn, sier Kjetil Nyborg, forsikringssjef i SpareBank 1 Østlandet.

Hytteforbudet påvirket

Samlet sett gikk bilkjøringen opp i påsken sammenlignet med de foregående ukene, men den var fortsatt betydelig lavere enn normalt. I påskeuken (uke 15) lå den totale trafikkmengden i Norge på 68 prosent av en vanlig uke.

- Årets påske var naturligvis spesiell, og hytteforbudet hadde nok en sterk innvirkning på bilkjøringen til nordmenn. For de fire store reisedagene; fredag før palmesøndag, onsdag før skjærtorsdag og 1. og 2. påskedag målte vi f.eks. kun 1/3 av kjørelengden sammenlignet med de samme dagene i fjor, sier Nyborg.

På vei mot en normalisering

Uken etter påske var det igjen økt aktivitet på veiene, og den totale trafikkmengden var på ca. ¾ av ordinære dager før koronasituasjonen inntraff. Dette skyldes først og fremst flere biler på veiene igjen, men også at hver bil i snitt ble kjørt litt mer hver dag enn tidligere i koronaperioden.

- Det blir interessant å følge utviklingen nå når barnehager og skoler kommer i gang igjen, og samfunnet gradvis gjenåpnes. Det er nærliggende å tro at også biltrafikken vil øke fremover, sier Kjetil Nyborg.

Regionale forskjeller

Ser man hele perioden fra 15. mars og til 19. april under ett, var den totale trafikkmengden i landet på snaue 65 prosent av normalen. Det var Nordland som hadde den største reduksjonen. Her lå trafikkmengden på i underkant av 60 prosent av det som er vanlig.

Vestland og Oslo følger hakk i hel. Minst påvirket var bilførere i Agder, hvor trafikkmengden var drøye 72 prosent av normalen gjennom hele perioden. I Innlandet var den totale bilkjøringen på 69 prosent av normalen. I Akershus lå den på 62 prosent.