En-til-en-opplæring med 1 m avstand er lov nå

Praktisk tungbil-opplæring kan gjenopptas.

Publisert

Covid-19-forskriften § 12 e) ble 30. april endret slik at den tidligere 2-meters-regelen nå er blitt en 1-meters-regel.

Bestemmelsen lyder nå slik:

§ 12.Stenging av skoler og andre utdanningsinstitusjoner

Følgende virksomheter skal holde stengt:
(...)
e) andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.

Samferdselsdepartementet sier i en melding til organisasjonene på morgenen 4. mai at dette innebærer at også en-til-en trafikkopplæring som kan skje med en avstand på minst en meter kan gjenopptas.

Dette vil være aktuelt for store deler av den praktiske tungbilopplæringen.

Det betyr også reduserte avstandskrav for den teoriopplæringen som allerede er i gang. Dette endrer imidlertid ikke på grensen på antall personer i undervisningsrom, som fortsatt er satt til maksimalt 5 personer. 

- Det er også klart at det ikke er anledning til å starte opp med praktisk undervisning i klasse B, skriver Trafikkforum, Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler, i en pressemelding 4. mai.