Takbuen på Tøyenbadet ble revet onsdag 6. mai av AF Decom.
Takbuen på Tøyenbadet ble revet onsdag 6. mai av AF Decom.

Rev taket på Tøyenbadet

Onsdag 6. mai ble den karakteristiske takbuen på Oslos mest kjente badeanlegg revet. Totalt skal over 14.500 tonn masse fjernes for å gi plass til det nye Tøyenbadet.

Publisert

- Mange har gode minner fra sine første svømmetak eller stup på det gamle Tøyenbadet, men badet lekker og er i så dårlig forfatning at den beste løsningen er å rive og bygge nytt. Det nye Tøyenbadet prosjekteres for en tredobling av kapasiteten, og vil bli et av Norges største og beste badeanlegg, sier byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen.

Det nye Tøyenbadet oppføres på samme tomt og skal etter planen stå ferdig 2023.

Takbuen den største utfordringen

Manuell sanering innvendig og rivning av de lavere byggene utvendig og foran den karakteristiske buen er ferdig. Takbuen er den største utfordringen i rivearbeidet og er blitt stående til slutt.

Riving av Tøyenbadet

-        Rivearbeidet startet våren 2020.

-        14.000 tonn betong fjernes

-        350 tonn armeringsjern fjernes.

-        170 tonn øvrig avfall fjernes.

-        Avfall sorteres og gjenbrukes der det er mulig. Resten leveres til godkjente avfallsmottak.

-        Tøyenbadet skal etter planen stå ferdig i 2023.

- Utfordringen er høyden, og det at buen er en selvbærende konstruksjonen. Det er viktig at man går systematisk frem og svekker buen på riktig måte. Vi har fått med oss en erfaren samarbeidspartner, og er trygge på at de vil løse dette på en god måte, sier direktør og byggherre i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby.

 
 
 
 

Ombruk og materialgjenvinning

Totalt rives det rundt 14.000 tonn betong, 350 tonn armeringsjern og 170 tonn øvrig avfall. Bygningsmassen sorteres i ulike fraksjoner og leveres på godkjent mottak.

- Vi har ekstra fokus på ombruk og materialgjenvinning, og vil etterstrebe en så høy sorteringsgrad som mulig. Deler av betongen planlegger vi å gjenbruke som fyllmasse senere i prosjektet, blant annet til å etablere anleggsvei, sier Grimsby.

 
 

- Det er viktig for byrådet at miljøambisjonene er høye i alle kommunens prosjekter. Jeg er veldig fornøyd med at det her ligger an til en betydelig andel ombruk, sier byråd Victoria Marie Evensen.

Det nye Tøyenbadet

Med totalt fire bassenger innendørs og et stort utendørs badeanlegg, vil det nye Tøyenbadet få en total vannflate på ca. 2700 kvadratmeter, og bli Oslos største badeanlegg.

Det planlegges vannsklie både inne og ute, samt en kafeteria. I tillegg etableres det en flerbrukshall i anlegget, tilrettelagt for innendørs ballidrett med spilleflate på 20x40 meter. 

- De siste årene har vi fått til et taktskifte i investeringer i folkebad og andre idrettsanlegg i Oslo. Det nye badeanlegget på Tøyen vil bidra til økt bassengkapasitet og bedre kvalitet i svømmeopplæringen for Oslos elever. Samtidig møter den nye flerbrukshallen skolens behov for idrettsflater på Tøyen, og gir i tillegg økt hallkapasitet for lokalbefolkningen og idrettsforeninger, sier byråd for kultur og idrett Rina Mariann Hansen.

Omfattende rivearbeid

Det er AF Decom AS som river Tøyenbadet. De har tidligere erfaring med komplekse anlegg, og har også knyttet til seg en rådgivende ingeniør som har kompetanse på konstruksjonsteknikk og erfaring med lignende bue som den på Tøyenbadet.

- Vi er veldig stolte over å ha fått denne utfordringen, og har forberedt oss godt. Vi vil begynne på midten av buen og spise oss suksessivt innover i en halvmåne. Samtidig med at vi svekker buen, vil vi ta av vekt. Arealet mellom søylene som buen står på, vil bli revet bjelke for bjelke slik at den resterende buen kan hvile på eksisterende søyler, sa prosjektleder i AF Decom, Trond Søberg før buen ble fjernet.