NCCs HMS-uke arrangeres også i år. Denne gangen med ekstra fokus på smittevern.
NCCs HMS-uke arrangeres også i år. Denne gangen med ekstra fokus på smittevern.

NCC gjennomfører HMS Uka digitalt

NCC starter i dag sin årlige HMS-uke. Over 15.000 ansatte i NCC-konsernet retter denne uken fokuset på egen og kollegers arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

Publisert

Digitale plattformer vil stå sentralt når medarbeidere møtes til oppstart av HMS Uka 2020. 

I løpet av uken skal alle ansatte delta på forskjellige aktiviteter som skal bidra til refleksjon om arbeidsmiljøet og sikkerheten på arbeidsplassen. Aktivitetene skal inspirere og gi kunnskap, som skal bidra til at vi når målet om null ulykker og et godt arbeidsmiljø i virksomheten. 

HMS med nettmøter og hjemmekontor

HMS Uka blir i år tilpasset den pågående covid-19-situasjonen. Det betyr at HMS Uka blir gjennomført på en trygg måte og i henhold til NCCs arbeid med å redusere spredningen av viruset. Aktiviteter blir i større grad flyttet utendørs eller gjennomføres ved hjelp av digitale plattformer

Med digitale Teams-møter og webinarer blir aktuelle temaer presentert og diskutert. På agendaen står blant annet motivasjonsmøter, minikurs i selvledelse og bruk av hjemmekontor. 

- Arbeidsmiljø og sikkerhet er alltid viktig på arbeidsplassene våre. HMS Uka i år gir oss muligheten til å holde fokus på arbeidsmiljøet i en situasjon der endringer og justeringer stadig må gjennomføres, sier Per Jonsson, direktør NCC Civil Engineering og landansvarlig for NCC i Norge. 

Vernerunder med smittevern

I løpet av HMS Uka vil det også bli gjennomført en lang rekke vernerunder på byggeplassene rundt om i landet, hvor smittevern vil stå sentralt. 

NCC har siden 2011 gjennomført HMS-uke for å markere viktigheten av det HMS-arbeidet som hver dag gjennomføres ute i alle prosjekter og på kontorene. Jonsson understreker at arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen er et arbeid som gjøres hver dag, hele året. Målet er det samme: Godt arbeidsmiljø og sikkert arbeid med null skader. 

- NCC i Norge har en god utvikling med en positiv HMS-statistikk. Det vet vi når vi «samles» denne uken. Så tar vi med oss den positive energien inn i vårt daglige arbeid, sier Per Jonsson.

Powered by Labrador CMS