Leder av YTF logistikk, Jan Arne Laberget, er skremt av regjeringens kontroll-prioriteringer.
Leder av YTF logistikk, Jan Arne Laberget, er skremt av regjeringens kontroll-prioriteringer.

- Regjeringen markerer likegyldighet til tungbilulykker

Det skriver YTF i en pressemelding etter halvering av støtte til økte kontroller av tunge kjøretøy på vinterføre. - Som lastebilsjåfør blir jeg skremt av hvor lite dette feltet prioriteres, sier Jan Arne Laberget i YTF.

Publisert

I revidert nasjonalbudsjett halveres bevilgningen til Statens vegvesen for økt kontroll av tunge kjøretøy på vinterføre fra 20 til 10 millioner kroner. Yrkestrafikkforbundet (YTF) mener regjeringen med dette flagger et manglende engasjement for trygge veier og anstendige arbeidsforhold i transportbransjen og krever reversering.

I saldert budsjett 2020 ble det bevilget 20 mill. kroner for å legge til rette for økt kontroll av tunge kjøretøy på vinterføre. Ifølge regjeringen er behovet nå redusert som følge av færre kontroller under covid-19-bruddet.

- Ingen grunn til å halvere kontrollene

Nestleder i Yrkestrafikkforbundet Trude Valle krever reversering av kuttet.

- Det er ingen grunn til å halvere kontrollvirksomheten av tunge kjøretøy på vinterføre på grunn av covid-19. Det mange utenlandske vogntog på norske veier fortsatt og til vanlig kontrolleres en alt for liten andel av disse, sier Valle.

- År etter år har kontrollen av utenlandske lastebiler på norske veier vært alt for dårlig, med flere alvorlige ulykker som resultat. Nå har vi en unik mulighet til å kontrollere en større andel av de utenlandske kjøretøyene, fortsetter Valle.

Valle får støtte av lastebilsjåfør og leder av YTF logistikk Jan Arne Laberget.

- Nå har vi en unik mulighet til å kontrollere en større andel, sier nestleder i Yrkestrafikkforbundet Trude Valle.
- Nå har vi en unik mulighet til å kontrollere en større andel, sier nestleder i Yrkestrafikkforbundet Trude Valle.

- Det er ikke slik at 20 millioner var tilstrekkelig i utgangspunktet. Før virusutbruddet var det ikke vanskelig å få øye på biler som burde vært kontrollert. Som lastebilsjåfør blir jeg skremt av hvor lite dette feltet prioriteres, uttaler Laberget.

Svaret fra regjeringen

Statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet har følgende kommentar til YTFs utspill:

- Samferdselsdepartementet har i mange år vært opptatt av å øke kontrollvirksomheten. Vi registrerer at innsatsen ikke anses tilstrekkelig, men vi avviser at vi er likegyldige til tungbilulykker. Det stemmer rett og slett ikke. Statens Vegvesen har gjennom sine kontrollører økt kontrollvirksomheten så mye som de har kapasitet til på nåværende tidspunkt nettopp fordi vi mener det er viktig med både hyppige og gode kontroller. Samtidig jobber vi med mange andre saker som skal bidra til å begrense omfanget av useriøse transportører og vogntog som ikke holder god nok standard for norske vær- og veiforhold. Vi er ikke i mål med alt, men vi jobber målrettet og ønsker resultater på lik linje med alle som ferdes langs veiene våre.