Møre og Romsdal fylkeskommune er svært tydelige på at det nå er viktig å komme i gang med Stad skipstunnel.
Møre og Romsdal fylkeskommune er svært tydelige på at det nå er viktig å komme i gang med Stad skipstunnel.

Forventer klarsignal for bygging av skipstunnel

Fylkesutvalget i Møre og Romsdal vil ha oppstart av Stad skipstunnel i 2021.

Publisert

- Møre og Romsdal fylkeskommune forventer at Stad skipstunnel får oppstart-tildeling neste år, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve (AP) og leder i samferdselsutvalget Kristin Sørheim (SP).

Torsdag 14. mai behandlet fylkesutvalget Møre og Romsdals prioriteringer i Nasjonal transportplan.

- Fylkesutvalget har gitt sin innstilling til ny Nasjonal transportplan, og prioriterer oppstart av Stad skipstunnel som det ene, store og viktige investeringsprosjektet innenfor sjøtransport, sier Torve.

Stad skipstunnel er fullfinansiert i gjeldende NTP, og Stortinget har vedtatt byggestart i inneværende stortingsperiode (2017-2021).

- Fylkesutvalget forutsetter naturligvis at Stortinget følger opp dette og gir oppstart-tildeling i 2021 og fullfinansiering påfølgende år. Statsbudsjettet for 2021 er siste sjanse til å innfri dette løftet fra regjeringen og Stortinget. Verdens første skipstunnel kan da åpnes i 2025, sier Torve.

Stad skipstunnel er «et svært viktig og høyt prioritert prosjekt» for Møre og Romsdal fylke, både for gods- og persontransport.

- For reiselivet vil tunnelen også bety et stort løft og åpne nye muligheter for Vestlandet. Dessuten er det et viktig prosjekt for trafikksikkerhet og beredskap, sier Kristin Sørheim, leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal.

- Prosjektet vil bidra til sysselsetting og verdiskaping både i byggefasen og etterpå, og er klart til oppstart. Dermed vil det være svært godt egnet også som et motkonjunkturtiltak i to fylker som er hardt rammet av tiltak mot covid-19, sier Sørheim.