Stein Tronsmoen var mandag 25. mai på befaring langs fv. 228 i Ringsaker. På denne strekningen gjennomføres forsterkningsarbeider. Etter forsterkningsarbeidene er ferdige, skal strekningen mellom Tandestua og Kvernstua asfalteres.
Stein Tronsmoen var mandag 25. mai på befaring langs fv. 228 i Ringsaker. På denne strekningen gjennomføres forsterkningsarbeider. Etter forsterkningsarbeidene er ferdige, skal strekningen mellom Tandestua og Kvernstua asfalteres.

Asfaltjobber til rundt 250 mill. kroner

Skal asfaltere ca. 180 kilometer fylkesvei.

Publisert

Innlandet fylkeskommune skal frem til oktober asfaltere vel 180 kilometer fylkesvei. Dette skal bidra til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i fylket.

Innlandet har inngått kontrakter med ulike entreprenører som skal gjennomføre asfalteringen.

Asfaltjobbene har en verdi på rundt 250 millioner kroner.

Reasfalterer en del strekninger

Hvert år blir dekketilstanden på fylkesveier registrert.

- Denne tilstandsregistreringen gir en god oversikt over dekketilstanden på veinettet vårt. Registreringene inngår i grunnlaget for våre prioriteringer av hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier Aud M. Riseng, samferdselssjef i Innlandet fylkeskommune.  

I år skal totalt 135 kilometer fylkesvei rundt om i Innlandet reasfalteres.I tillegg vil deler av en ekstra bevilgning på 100 millioner kroner i 2020 bli bruk til forsterkning og asfaltering på ytterligere 45 kilometer fylkesvei.

Øker fylkesvegstandarden

Det var fylkestinget i Innlandet som økte bevilgningene til fylkesveier i Hedmark ved et ekstra låneopptak til investeringer.

- Selv om dette ikke reduserer etterslepet på fylkesvei så mye som vi ønsker, er dette en god start nå i 2020. Vi er, slik situasjonen er nå på fylkesveiene i fylket, tilfreds med å kunne bruke ekstra midler på vedlikehold av fylkesveiene. Det er gjennomført en grundig vurdering av fylkesveiene i hele fylket, og det er disse vurderingene som ligger til grunn for prioriteringene som er gjort. Vi vil selvfølgelig følge dette nøye videre, sier Stein Tronsmoen, utvalgsleder for samferdsel i Innlandet fylkeskommune. 

En del av den økte bevilgningen skal brukes til forsterkning og asfaltering på følgende strekninger:  

 • Fv. 202 mellom Kjerret og Brødbøldammen i Kongsvinger.
 • Fv. 216 mellom Næroset og Arneberg i Ringsaker.
 • Fv. 228 mellom Tandestua og Kvernstua i Ringsaker.
 • Fv. 251 mellom Høljerast og Bruflat i Nordre Land.
 • Fv. 1782 mellom Flisaker og Vinjusveen i Ringsaker.
 • Fv. 1798 mellom Hveberg og Høyvang i Hamar.
 • Fv. 1868 mellom Bergsland og Langåsen i Kongsvinger.
 • Fv. 2544 mellom Svingvoll og Skei i Gausdal.
 • Fv. 2616 mellom Stade og Lalm i Vågå.
 • Fv. 2660 mellom Dombfoss og Brustuen i Dovre.

- Det er dessverre slik at det ikke blir lagt asfalt på fylkesveier i alle deler av Innlandet. I våre prioriteringer har vi også sett på hva andre aktører gjør av tiltak på veinettet. Blant annet skal Statens vegvesen gjøre mye på riksvei 3 i Østerdalen i år, noe som vi har tatt hensyn til da vi har gjort våre prioriteringer om asfaltlegging i 2020, sier Tronsmoen.

Krav i anbudskonkurransene

Innlandet fylkeskommune har som mål å bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Fylkeskommunen har derfor stimulert til flere miljøtiltak i anbudskonkurransen om asfaltjobbene. Blant kravene (og bonus) som er stilt til klima er:

 • All fresemasse fra traufresing skal gjenbrukes som forsterkning/oppretting før slitelag.
 • Oppfordrer til produksjon av lavtemperatur-asfalt (LTA asfalt). Innlandet fylkeskommune utbetaler en bonus på 300.000 kroner dersom entreprenøren kan dokumentere at minst 40 prosent av den totale mengden asfalt er lavtemperatur-asfalt.  
 • Krav om minimum Euro 5 motorer.

Stein Tronsmoen er tilfreds med kravene Innlandet fylkeskommune har stilt til klima.

- Fylkeskommunens overordnede planlegging skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, og ta hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet. Klima og miljø skal integreres i den helhetlige samfunnsutviklingen. Det er nettopp det våre krav i anbudsprosessen bidrar til, sier han.

Powered by Labrador CMS