Ulykkken skjedde ved E16-tunnelen som ble bygget fra Klosbøle på strekningen Bagn-Bjørgo. Dette bildet er fra før første sprengning i slutten av januar 2016. Dødsulykken skjedde i februar.
Ulykkken skjedde ved E16-tunnelen som ble bygget fra Klosbøle på strekningen Bagn-Bjørgo. Dette bildet er fra før første sprengning i slutten av januar 2016. Dødsulykken skjedde i februar.

Vegvesenet er uenige i dommen, men anker ikke

Hensynet til pårørende og egne ansatte, gjør at Statens vegvesen ikke anker dommen i Valdres tingrett etter sprengningsulykken på E16-prosjektet i Nord-Aurdal i februar 2016.

Publisert

Det skriver Vegvesenet i en pressemelding 26. mai, etter å ha vurdert Valdres tingretts dom av 5. mai 2020 vedrørende ulykken på Klosbøle der en person omkom. Den omkomne maskinføreren drev med pigging etter en sprengning, og en udetonert ladning som lå igjen på i tunnelveggen skal ha gått av.

Tingretten dømte Statens vegvesen til å betale en bot på 500.000 kroner for brudd på Arbeidsmiljøloven. Vegvesenet ble også ilagt et erstatningsansvar ovenfor de etterlatte etter gravemaskinføreren som omkom i ulykken.

- Dette har vært en tung og vanskelig sak for alle involverte siden den tragiske ulykken ved Klosbøle. Sikkerhet for alle som jobber på våre veianlegg er svært viktig for Statens vegvesen, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Svært belastende

Vegvesenets har studert dommen nøye og er kritiske til flere forhold i rettens vurderinger.

- Valdres tingrett mener navngitte ansatte har handlet grovt uaktsomt. Det er en sterkt belastende karakteristikk som vi mener det ikke er grunnlag for. Tingretten har heller ikke begrunnet hvorfor den mener uaktsomheten var grov, sier Davik.

Han understreker at de ansatte i Vegvesenet fulgte retningslinjene og opptrådte forsvarlig ut fra den informasjon de hadde før ulykken. Vegvesenet mener også tingretten tar feil når den hevder tiltakene som ble gjort før ulykken ikke var tilstrekkelig grundige eller tilpasset situasjonen.

- Våre folk handlet fullt ut forsvarlig ut fra den informasjonen de hadde før ulykken. Etter en helhetlig vurdering av saken velger vi likevel ikke å anke den videre til lagmannsretten, sier Davik.

- Dommen er uklar å hvilke krav Byggherreforskriften stiller til oss som byggherre. I stedet for å bruke rettsalen for å få klarhet i dette vil vi gjøre dette i samarbeid med Arbeidstilsynet, sier Davik.

Brødrene Dokken anker ikke

Entreprenørselskapet Brødrene Dokken har også bestemt seg for ikke å anke dommen, der de ble dømt til en bot på 500.000 kroner.

- Etter en nøye vurdering har Brødrene Dokken AS tatt en beslutning om å ikke anke Valdres tingretts dom av 5. mai 2020 vedrørende ulykken på Klosbøle. Vi er sterkt uenige i at selskapet skal straffes når tingretten har konkludert med at arbeidene som ble utført var en forsvarlig og anerkjent strategi, skriver selskapets advokat Lars-Henrik Windhaug i en pressemelding til Oppland Arbeiderblad.

I meldingen står det også at Brødrene Dokkens HMS-systemer og rutiner er gode, men at ulykken ble forårsaket fordi rutinene ikke ble fulgt.

Enken er lettet over at det ikke ble anket

Enken Kari Anne Haug­rud er lettet over at verken Statens vegvesen eller Brødrene Dokken AS anker dommen.

- Jeg skjønner ikke hva de mener i den pressemeldinga. Det var en klar dom. Men, som jeg har sagt, så er det ingen vinnere her. Dette er bare en trist sak. Nå kan jeg slippe ned skuldrene. Dette har tatt lang tid, sier Haugrud til avisa Valdres.