Fem entreprenører og arbeidsfellesskap vil bygge ny E16 gjennom rasutsatte Kvamskleiva i Valdres. Det er byggeleder Edvin Rye meget godt fornøyd med.
Fem entreprenører og arbeidsfellesskap vil bygge ny E16 gjennom rasutsatte Kvamskleiva i Valdres. Det er byggeleder Edvin Rye meget godt fornøyd med.

Fem entreprenører vil bygge ny E16 i Kvamskleiva

Prosjektet har en ramme på 666 millioner kroner.

Publisert

Statens vegvesen, E16 Kvamskleiva, har ristet av seg covid-19-pausen. Entreprenør-interessen var stor for rassikringsprosjektet før prosjektet måtte ta en seks uker lang covid-19-pause. Prosjektet ble lyst ut på nytt i april.

Dette er de som har meldt seg etter at anbudet ble lyst ut på ny:

  • Arbeidsfellesskap mellom Kruse Smith AS og Brødrene Dokken AS
  • Arbeidsfellesskap mellom Anlegg Øst AS, Leonard Nilsen & Sønner AS og Gjermundshaug Anlegg AS
  • Bertelsen & Garpestad AS
  • Hæhre Entreprenør AS
  • Impresa Pizzarotti & C. S.p.A

Fornøyd byggeleder

Byggeleder Edvin Rye er meget godt fornøyd med interessen.

- Vi var litt spente på om interessen ville holde seg. Nå ligger alt til rette for at vi får en god konkurranse mellom entreprenørene. Vi ser frem til kvalifiseringsfasen, sier Rye. 

Vegvesenet er på jakt etter en dyktig hovedentreprenør der elektroarbeidene inngår som en del av hovedentreprisen. I første runde vil Vegvesenet velge ut tre entreprenører som er med videre i konkurransen i en prekvalifiseing. Dette arbeidet foregår nå.

Prosjektet har en total ramme på 666 millioner kroner.

100 millioner kroner i fradrag

- Det vil være mulig å få inntil 100 millioner i fradrag i tilbudssummen for den som skisserer gode planer for hvordan jobben skal løses og som har den rette kompetansen for å utføre jobben, sier Rye.

- Arbeidet med tunnelen er avgjørende for fremdriften i prosjektet der elektroarbeidene er en viktig del av jobben. Trafikken på E16 vil gå gjennom anleggsområdet. En strekning av ny E16 skal etableres på fylling i Nordsvinsfjorden. Målet er å bygge veien på to år, sier Rye videre.

Smal og rasutsatt

Den 5,4 kilometer lange strekningen skal avløse den smale, svingete og rasutsatte veien ved Vangsmjøsa.

De siste vintrene har trafikken korket seg gjennom Kvamskleiva. Det har vært utfordringer med trafikkavviklingen på uværsdager hvor Filefjell har vært åpen for trafikk, mens andre fjelloverganger har vært stengt. Veien er rasutsatt med jevnlig nedfall på begge sider av dagens korte tunnel.

Byggestart høsten 2020

Med ny vei skal dette løse seg. Veiprosjektet består av en 1,8 kilometer lang tunnel og 3,6 kilometer ny vei. Veien skal bygges som tofeltsvei med standardklasse H2 med 8,5 meters veibredde.

I tunnelen er blir det profil T 9,5 for å få plass til et bredt midtfelt med rumlefelt. Det skal bygges et større kryss til fv. 2510 ved Hugavike.

I dag går det gjennomsnittlig 1480 kjøretøy i døgnet gjennom Kvamskleiva. Andelen tunge kjøretøy er 15 prosent.

Ambisjonen er byggestart høsten 2020.

- Vi mener dette bør være en attraktiv jobb for den riktige entreprenøren, sier Rye.