Flyplass Mosjoen Polarsirkelen lufthavn Illustrasjon Nordic Office of Architecture

Nå overtar Avinor ansvaret for flyplassbyggingen

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Avinor i oppdrag å overta prosessen med byggingen av ny storflyplass i Mo i Rana.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Det første som vil bli gjort er å utarbeide en fremdriftsplan for byggingen.

Som en del av denne fremdriftsplanen bes Avinor om å prioritere å forhandle fram en avtale om lokalt bidrag til ny lufthavnen, og snarest mulig å gå i gang med å oppdatere sitt eget forprosjekt fra 2015, som ble utarbeidet på grunnlag av et oppdrag fra Samferdselsdepartementet i 2014.

Videre ber Samferdselsdepartementet Avinor om å innlede dialog med det lokale selskapet Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) for «å nyttiggjøre seg relevante deler av deres forarbeid, blant annet gjøre en vurdering av PLUs konkurransegrunnlag i den gjennomførte anbudsprosessen».

Avinor skal også gjøre en vurdering av om en OPS-løsning er hensiktsmessig.

- Det er gjort en stor innsats lokalt over mange år for å få bygget en storflyplass i Mo i Rana. Uten dette engasjementet hadde vi ikke vært her vi er i dag. Dette arbeidet vil også være viktig for Avinors videre arbeid med flyplassen, sier statsråd for samferdsel Knut Arild Hareide.

Fristen for oversendelse av fremdriftsplan og Avinors vurdering av om en OPS-løsning er hensiktsmessig utbyggingsstrategi til Samferdselsdepartementet, er satt til 3. juli 2020.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS