Varmekraftverket HW3600 fra HeatWork brukes blant annet til tining og frostsikring, oppvarming/uttørking og herding av betong/forvarming.
Varmekraftverket HW3600 fra HeatWork brukes blant annet til tining og frostsikring, oppvarming/uttørking og herding av betong/forvarming.

Grønn investering for Peab

Regner med store miljøgevinster når de nå tar i bruk mobile varmekraftverk på byggeplassene.

Publisert

Entreprenøren Peab Bjørn Bygg har inngått avtale om kjøp av ti mobile varmekraftverk, såkalte HW 3600, og flere CliWi-systemer for oppvarming av luft fra Narvik-firmaet HeatWork.

Maskinene benyttes til blant annet teletining, byggvarme, byggtørk, betongherding og skadesanering, alt ved bruk av væskebåren teknologi.

- Dette er en stor, grønn dag for oss i Peab Bjørn Bygg. Maskinene gir store miljømessige forbedringer, og vil blant annet bidra til at vi kan oppfylle nye miljøkrav fra offentlige tilbydere, sier administrerende direktør Gro Skaar Knutsen i Peab Bjørn Bygg.

Ut med kokoverk

Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.
Gro Skaar Knutsen, administrerende direktør i Peab Bjørn Bygg.

Investeringen gjør at Peab Bjørn Bygg lettere når målet om å kutte ut kokoverk på byggeplassene. Kokoverk er et dieselaggregat som både gir store CO2-utslipp og lokal luftforurensning.

- Vi ser frem til å erstatte kokoverk med nytt utstyr fra HeatWork. De har væskebåren varme som gir miljøvenning oppvarming uten avgasser, lukt eller fukt inn i bygget. Totalt kan vi nå oppnå en reduksjon i forbruk og utslipp på mellom 80 og 100 prosent, påpeker Knutsen.

Revolusjonerer herdeprosessen

Tre maskiner er på vei til Senja, der Peab bygger et nytt, landbasert settefiskanlegg for SalMar. Nybygget får et fotavtrykk på over 13.000 kvadratmeter, og byggejobben innebærer omfattende betongarbeider. Maskinene brukes både som energikilde og styringsverktøy før, under og etter betongstøp.

- Metoden gir oss full kontroll over herdeprosessen, og herdetiden reduseres.
I tillegg til mer nøyaktig temperatur og herdekontroll, blir kvaliteten optimal under herding. Metoden vil sikre bedre fremdriften og revolusjonerer herdeprosessen for våre byggeprosjekter, sommer som vinter, sier Knutsen.

- Mindre risiko for skade

De resterende sju HW3600-ene blir fordelt etter behov på Peabs andre byggeprosjekter i regionen. I tillegg til å gi resultater innenfor miljø, kvalitet og fremdrift, skal de også bidra positivt til medarbeidernes sikkerhet og arbeidshverdag.

- Ved å støpe inn rør i betongdekkene vil arealet holdes isfritt og det vil være betydelig mindre risiko for skade. Samtidig sparer vi både tid og kostnader i form av mindre snømåking og tildekking, sier Knutsen.

Prisvinnende teknologi

HeatWork er en familieeid bedrift med hovedkontor og fabrikk i Narvik. Selskapet har unik kompetanse på væskebåren teknologi og har vunnet flere priser for sine produkter.

- Det er selvfølgelig med stor glede og stolthet at vi ønsker Peab velkommen som kunde, sier salgsleder Tommy Larsen i HeatWork.

- Vi tror HeatWorks totale varmekonsept er midt i blinken for Peab, med deres klare forventning om å redusere utslipp, øke sin grønne profil og drive prosjektene sine med god økonomi, sier Larsen.