Legging av korkbelegg i Askeveien barnehage.
Legging av korkbelegg i Askeveien barnehage.

Første barnehage i Norge med korkbelegg

«Gummiasfalt» er hyppig brukt som fallunderlag på lekeplasser. Av miljøhensyn har Omsorgsbygg nå testet ut alternativet kork i Askeveien barnehage i Oslo.

Publisert

Utgangspunktet for uttestingen, er miljøorientert. Korken er et naturprodukt av foredlet bark, og Omsorgsbygg Oslo KF har en stund ønsket et alternativ til gummibelegget som vanligvis benyttes.

Korkbelegget i Askeveien barnehage blir nå testet ut for å sikre at det ivaretar kravene til fallunderlag i Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og kravene til universell utforming i Teknisk forskrift (TEK17).

Omsorgsbygg søker også midler for å etablere et forskningsprosjekt sammen med Undervisningbygg, Bymiljøetaten (begge Oslo kommune), Nordre Follo kommune og Sintef. Hensikten med dette prosjektet vil være å utfordre markedet til å komme med andre alternativer enn det tradisjonelle gummiunderlaget. Forskningsprosjektet vil bestå av et litteratstudium og deretter innovasjonskonkurranse.

- Omsorgsbygg er en innovativ og fremoverlent aktør i forhold til miljøspørsmål. Dette prosjektet vil gi oss gode svar på hvordan vi kan gjøre lekeplassene våre mer miljøvennlig, samtidig som det ivaretar kravene som settes til sikkerhet og universell utforming, sier adm. direktør i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler i en pressemelding.