Signering for bygging av prosjektet fv. 17 Jåddåren-Østvik. Fra venstre: Tone Melhus Romstad, Trøndelag fylkeskommiune, Jon Sellæg, Røstad Entrepernør AS og Bjørn Aakre, Odd E. Kne AS. De to sistnevnte utgjør styringsgruppa til AF Kne/Røstad ANS.
Signering for bygging av prosjektet fv. 17 Jåddåren-Østvik. Fra venstre: Tone Melhus Romstad, Trøndelag fylkeskommiune, Jon Sellæg, Røstad Entrepernør AS og Bjørn Aakre, Odd E. Kne AS. De to sistnevnte utgjør styringsgruppa til AF Kne/Røstad ANS.

Skrev kontrakt på fire km ny fv. 17

Trøndelag fylkeskommune og Arbeidsfellesskapet Kne/Røstad ANS inngikk fredag 19. juni avtale om bygging av snaut fire km ny fv. 17 fra Jåddåren til Østvik i Steinkjer kommune.

Publisert

- Nå skal vi aller først ha en kort samhandlingsperiode med entreprenøren, der vi blir enige om rammene for prosjektet, før det blir anleggsstart i løpet av sommeren, sier teamleder Tone Melhus Romstad i Trøndelag fylkeskommune.

Kontrakten har en verdi på ca. 113 millioner kroner, og nyveien skal stå ferdig høsten 2022.

Dette skal bygges

Illustrasjon som viser med rødt hvor forandringene kommer.
Illustrasjon som viser med rødt hvor forandringene kommer.

Prosjektet omfatter bygging av i underkant av fire kilometer ny fylkesvei 17 fra Jåddåren til Østvik i Steinkjer kommune.

Denne strekningen er en videreføring østover på fv. 17 fra Sprova til Østvik, som hadde offisiell åpning 15. juni.

Den nye veien vil bli ni meter bred, få forsterket midtoppmerking og skiltet hastighet på 80 km/t.

Fra Øver-Kvarving til Østvik blir det ny lokalvei, og denne skal bygges på nordsiden av dagens fylkevei 17. Dagens vei gjennom Jåddåren vil knyttes til den nye lokalveien. Det skal bygges et nytt kryss ved Myrvang, tilsvarende det som er bygget ved Østvik.

Mer trafikksikker vei

- Når anlegget er ferdig vil vi få en god og trafikksikker vei, i tillegg til at den gir bedre framkommelighet for trafikantene. For beboerne ved Jåddåren vil ny vei også gi bedre bomiljø og bedret trafikksikkerhet. For nærmiljøet er også sammenhengende lokalvei fra Jåddåren til Østvik et godt tiltak, sier Melhus Romstad.

Les mer om prosjektet.