- Det er ingen veieiere som setter så strenge krav til ingrediensene i asfalt som vi gjør i våre håndbøker, spesielt på høytrafikkert veinett. Vi må være helt i forkant i materialutvikling, sier Joralf Aurstad i Drift og vedlikehold Statens vegvesen.

Tre varianter testes

Trøndelag fylkeskommune har valgt ut tre test-strekninger på fylkesvei 30. Hver strekning er ca. 400 meter.

Her tester de tre varianter av asfaltblandinger, to med polymer og en uten for å bruke til sammenligning:

- Asfaltbetong (Ab 11) med fiber av polyacrylonitrile (fiberarmert asfalt)

- Asfaltbetong (Ab 11) med polymermodifisert bindemiddel (godt testet ut tidligere, brukes på høytrafikkerte veier)

- Asfaltbetong (Ab 11) med standard bindemiddel bitumen 70/100 (referanse)

Tilstandsmålinger de neste årene

- Med en nyetablert veiavdeling fra 1. januar i år, er det faglig viktig og spennende for oss å være med som bidragsytere i et utviklingsprosjekt som dette, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Entreprenøren Veidekke Industri AS, gjennomførte asfalteringen torsdag 18. juni. Nå skal tilstanden på strekningene med den fiberforsterkede asfalten følges opp de neste årene.