Den norske bedriften Sør-Norsk Boring AS bli nå en del av det store Arsleff-konsernet.
Den norske bedriften Sør-Norsk Boring AS bli nå en del av det store Arsleff-konsernet.

Aarsleff kjøper Sør-Norsk Boring

Sør-Norsk Boring er fra nå en del av Aarsleff-konsernet.

Dette melder Sør-Norsk Boring i en pressemelding. Selskapet skriver videre at de nå blir en del av et solid internasjonalt entreprenørkonsern. Aarsleff har en solid posisjon i denne delen av anleggsmarkedet og utfører jobber over hele verden, med hovedmarked i Nord-Europa.

Klart 2. juli

Fra 2. juli 2020 vil Aarsleffs Ground Engineering overta aksjene i Sør-Norsk Boring AS, som dermed blir integrert i Aarsleff-konsernet. Oppkjøpet av Sør-Norsk Boring AS gjennomføres for å styrke begge selskapene innen fundamentering i det norske markedet.

- Jeg er helt sikker på at dette styrker Sør-Norsk Borings allerede sterke posisjon. Hvis ikke hadde jeg ikke gjort det! Jeg er fortsatt med på laget, for å være med på å ta Sør-Norsk Boring videre, sier Hans Vetle Sjørholt, grunnlegger og tidligere eier.

Blir med videre

Sjørholt vil fortsette i ledelsen og som aktivt styremedlem i Sør-Norsk Boring AS. Også den eksisterende organisasjonen med Lars Oddvar Aulesjord som daglig leder i spissen, vil fortsatt være tilknyttet selskapet. Sør-Norsk Boring AS beholder den kjente merkevaren slik som i dag, og vil få sterke eiere i ryggen for å styrke markedsposisjonen. I tillegg vil Aarsleffs eksisterende fundamenteringsvirksomhet Aarsleff Norge AS videreføres fra Sør-Norsk Boring AS ved Ulefoss. Dette trygger de 50 arbeidsplassene i Nome og sikrer videre utvikling av selskapet.

Nøye overveielse

- Når Sør-Norsk Boring blir en del av Aarsleff skjer det etter nøye overveielser. Med Sør-Norsk Boring får vi tilført spisskompetanse innen boring i fjell og energiboring. Kombinert med Aarsleff-gruppens kompetanse innen egenproduserte betongpeler, spuntvegger og borede peler i store dimensjoner, vil dette styrke vår markedsposisjon i Norge og resten av Skandinavia, sier Stig Weis, avdelingsdirektør i Aarsleff Ground Engineering.

Videreførelsen av Aarsleffs eksisterende virksomhet i Norge i samarbeide med Sør-Norsk Boring vil blant annet bidra til å styrke kalkulasjons-organisasjonen og sikre synergieffekter mellom Sør-Norsk Boring og Aarsleff. Sjørholt understreker forpliktelsen i Sør-Norsk Boring videre gjennom å eie både verksted og kontorer 100 prosent med langsiktig leieavtale.

 

Fakta om Sør-Norsk Boring A/S:

Sør-Norsk Boring har drevet med boring og løsninger for fundamentering i over 20 år. Med base i Nome kommune i Telemark er Sør-Norsk Boring i dag et av de ledende spesialfirma innen boretekniske løsninger i Norge og utfører oppgaver for store utbyggere, små og mellomstore norske selskaper og offentlige byggherrer. Selskapet sysselsetter ca. 50 ansatte og omsatte i 2019 for 155 millioner kroner.

 

Fakta om Per Aarsleff A/S:

Aarsleff er et ledende dansk entreprenørkonsern med spesialitet i planlegging og gjennomføring av store prosjekter innenfor infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og bygninger – fra prosjektering til overlevering. Med utgangspunkt i en sterk posisjon i Danmark og Østersjøregionen løser vi prosjekter i det meste av verden. Innenfor fundamenteringssegmentet har Aarsleff selskaper i Danmark, Sverige, Polen, Tyskland, England og Norge.

Aarsleff er noteret som aksjeselskap på Børsen i København og oppnådde siste år en omsetning på 13,5 milliarder kroner – herav er 31% i utlandet. Konsernet er arbeidsplass for 6800 medarbeidere som fordeler seg på det danske morselskap og på datterselskapene i inn- og utland.