Longyearbyen på Svalbard Skal skredsikres.

Store Norske får stort ansvar i Longyearbyen

NVE har valgt Store Norske som byggeleder for skredsikring i Longyearbyen på Svalbard.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Arbeidet med å sikre Longyearbyen for skred er nå i gang, og NVE har valgt Store Norske som byggeleder for sikringstiltakene. Det skal bygges en skredvoll i Lia under fjellet Sukkertoppen og det skal gjennomføres sikring oppe i fjellsiden.

– Store Norske har vist har de har en unik kompetanse med arbeid i tøffe arktiske strøk, og ikke minst har de over hundre års lokalkunnskap om prosjektgjennomføring på Svalbard. Gjennom denne avtalen får vi kombinert det beste av to statlige selskaper: NVEs kunnskap om skred og sikring med Store Norskes prosjektgjennomføringsevne, sier Knut Aune Hoseth, regionsjef for Nord- Norge og Svalbard i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Store Norske Spitsbergen får ansvar.

Mye erfaring

Noen av de kjente spisshusene skimtes til venstre. Noen av disse har vært skredutsatt tidligere.

Store Norske skal være byggeleder, koordinere HMS-arbeidet, utføre logistikktjenester og gjøre diverse administrative oppgaver. Spesielt erfaringen fra stengingen av gruvene i Svea og Lunckefjell er relevant for prosjektet.

– I forbindelse med Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell har vi arbeidet med flytting av masser i terrenget og bruk av store anleggsmaskiner. Det er nettopp disse medarbeiderne og erfaringen vi nå vil ta med oss inn i skredsikringsprosjektet, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Longyearbyen skal skredsikres.

Skredvoll

Det skal bygges en skredvoll ved foten av fjellet Sukkertoppen, hvor det skal fylles på med mye masser. I tillegg skal det gjennomføres sikring oppe i fjellsiden. Ertsaas sier avtalen er strategisk viktig for konsernet:

– Store Norske har en ambisjon om å være statens byggherre i Longyearbyen og på Svalbard. Dette prosjektet er en bekreftelse på den solide jobben vi gjør i Svea og Lunckefjell, hvor vi har levert i henhold til både prosjektplanen og de gitte kostnadsrammene, sier Ertsaas.

Powered by Labrador CMS