Bilde fra fylkesvei 33 Tonsåsen i september 2019, på en del av strekningen arbeidet hadde kommet langt på da.

Contexo hevet kontrakten på veiprosjekt

Anleggsarbeidet på fylkesvei 33 over Tonsåsen og på Bjørgo (Innlandet) kommer ikke i gang igjen etter ferien. Entreprenøren har hevet kontrakten med fylkeskommunen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Innlandet fylkeskommune fikk melding fra entreprenørfirmaet Contexo AS sent onsdag ettermiddag, om at firmaet hever kontrakten, selv om det gjenstår en del arbeid på veiprosjektet.

Entreprenørens ansatte på Tonsåsen har hatt ferie siden 13. juli, og fylkeskommunen forventet at arbeidet ville komme i gang igjen fra 3. august.

- Overraskende og beklagelig

- Det er overraskende og beklagelig at firmaet vi har kontrakt med ikke vil fullføre oppdraget det har tatt på seg, sier samferdselssjef Aud M. Riseng.

- Nå må vi legge en ny plan, slik at veiarbeidet kan bli ferdig så fort som mulig.

I byggeperioden har veieieren og entreprenøren vært uenige om en del forhold i kontrakten. Det meste av uenigheten har dreid seg om økonomi og fakturering, ifølge fylkeskommunen.

AT.no har vært i kontakt med daglig leder Knut Brusletto i Contexo AS. Han bekrefter at Contexo har hevet kontrakten på fylkesvei 33 Tonsåsen -Bjørgo.

- Contexo mener at Innlandet fylkeskommune har grovt misligholdt sine betalingsforpliktelser over lang tid, sier han.  

To års byggetid

Utbyggingen av fylkesvei 33 på Tonsåsen og Bjørgo startet i mai 2018. Ifølge kontrakten skulle hele arbeidet med 10 km utbedret vei over Tonsåsen og 1 km ny vei ved krysset med E16 på Bjørgo vært ferdig til 1. juli 2020.

Etter avtale mellom partene, ble fristen forlenget til 15. juli, fordi Contexo hadde ansatte i karantene i forbindelse med covid-19-utbruddet i vår.

Det som gjenstår av arbeid nå, er asfaltering, montering av rekkverk og arbeid i sideterrenget langs veien.

Prioriterer asfaltering og rekkverk

- Vi trenger litt tid på oss til å få oversikt over situasjonen og finne ut hvilke muligheter vi har til å inngå avtaler med leverandører, som kan utføre det som gjenstår av arbeid, sier Aud M. Riseng.

- Vi vil prioritere å få lagt ferdig asfalten på hele strekningen, sette opp manglende rekkverk og få merket opp veien etter asfaltering.

På strekningen ved Bjørgo skal det legges to lag asfalt, mens strekningen på Tonsåsen kun mangler det øverste laget med asfalt.

Må skaffe ny entreprenør

Det er i skrivende stund usikkert hvor fort fylkeskommunen kan få gjort avtaler med de leverandørene som trengs for å fullføre arbeidet, og hvor lang tid det vil ta å bygge veien ferdig.

- Trafikksikkerhet og god framkommelighet for trafikantene vil bli prioritert, sier samferdselssjefen.

Utbyggingen som skal gi trafikantene på fylkesvei 33 god vei på hele strekningen Dokka – Bjørgo, er beregnet til å koste ca. 330 millioner kroner. Av dette skal ca. 160 millioner kroner dekkes av bompenger, mens fylkeskommunen bevilger ca. 170 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS