NORGES STØRSTE: Det er store dimensjoner på røret som skal legges under E18. Fra venstre: Fredrik J. Nyland, ingeniør Drift og vedlikehold i Viken Fylkeskommune, Anders Ellevold Seielstad, Statens vegvesen og Terje Ottesen, daglig leder i Geosyntia AS.
NORGES STØRSTE: Det er store dimensjoner på røret som skal legges under E18. Fra venstre: Fredrik J. Nyland, ingeniør Drift og vedlikehold i Viken Fylkeskommune, Anders Ellevold Seielstad, Statens vegvesen og Terje Ottesen, daglig leder i Geosyntia AS.

Skal grave ned Norges største rør under E18

ÅS: Siste helgen i august skal Norges største rør for å lede en bekk, legges under E18 i Ås kommune.

Publisert

Ettersom røret legges under E18, like øst for Holstadkrysset, med ÅDT på 13.000, må gigarøret fra Geosyntia AS legges på én helg. Prosjektet starter fredag 28. august klokken 18.00, og mandag morgen 31. august 05.30 skal veien åpnes igjen for morgenrushet.

- Dette er Norges største rør til sitt formål, og så langt vi har klart i bringe på det rene er det også Europas største. Røret er gjennomgående i plast, og er dimensjonert etter europakodene for veitrafikk på motorvei, sier daglig leder Terje Ottesen i Geosyntia AS.

Røret på fire meter i innvendig diameter, skal erstatte et gammelt stålrør. Denne rørforbindelsen benyttes til å lede vann fra Østensjøvannet og under E18.

REKORD: Terje Ottesen og Geosyntia AS har aldri tidligere levert et rør i denne dimensjonen til et slik formål. Foto: Klaus Eriksen
REKORD: Terje Ottesen og Geosyntia AS har aldri tidligere levert et rør i denne dimensjonen til et slik formål. Foto: Klaus Eriksen

Rør fra 1964 byttes

Det er et gammelt stålrør (dimensjonene 4,65 meter x 2,95 meter) som skal skiftes ut. Røret fra 1964 er under hardt rustangrep og er i dårlig forfatning. Erfaringene fra dette, var medvirkende til at rør av plast ble valgt denne gangen.

- Kriteriene for valg av rør, var flere. Det måtte være mulig å gjennomføre prosjektet på en helg ettersom E18 må stenges. På grunn av vekten kan det heises på plass i ett stykke. Betongstøp ville tatt for lang tid, og å heise ned et betongrør ville vært for tungt. Stål ønsket vi ikke fordi røret legges i en skvalpesone med rustproblematikk, sier Anders Ellevold Seielstad fra Statens vegvesen.

Tidsskjema på halvtimen

STØTTEBEIN: Inne i røret er det satt opp støtte stolper som fjernes etter at det er lagt i byggegropen. Foto: Klaus Eriksen
STØTTEBEIN: Inne i røret er det satt opp støtte stolper som fjernes etter at det er lagt i byggegropen. Foto: Klaus Eriksen

Selve prosjektet er omfattende og meget stramt tidsmessig. E18 med ÅDT på 13.000 (årlig daglig trafikk) benyttes av tusenvis av pendlere og andre trafikanter, og stengning over lang tid er altså ikke et alternativ.

- Vi har en fremdriftsplan for hver halvtime på dette prosjektet. Vi skal grave ut 4000 m3 masse, senke røret og fylle på med 4000 m3 nye masser, sier Fredrik J. Nyland som er ingeniør Drift og vedlikehold i Viken Fylkeskommune.

Massene som skal skiftes ut, er mye leire og dårlige masser. Maskinkult og andre steinfraksjoner skal inn og fylles rundt kjemperøret.

Heftig jobb

HIT, MEN IKKE LENGER: Bildet er tatt fra Oslo, og man kan kjøre inn i rundkjøringen og videre til Ski eller Ås, men ikke i retning Askim når prosjektet starter fredag 28. august 18.00. Foto: Klaus Eriksen
HIT, MEN IKKE LENGER: Bildet er tatt fra Oslo, og man kan kjøre inn i rundkjøringen og videre til Ski eller Ås, men ikke i retning Askim når prosjektet starter fredag 28. august 18.00. Foto: Klaus Eriksen

Etter gravejobben skal veien asfalteres og gjøres klar til morgentrafikken mandag morgen. Det settes på tre gravemaskiner (25 til 40 tonn) på prosjektet. For å sikre at disse holdes kontinuerlig i drift, vil seks dumpere og sigellastebiler kjøre masse mellom anlegget og et mellomlager noen hundre meter unna. Derfra transporteres den dårlige massen videre med andre biler. Med så stramt tidsskjema tok man ikke sjansen på å bruke bilene på lengre strekninger. Oppstår det noe da, risikerer man at gravemaskinene blir stående stille og tidsskjemaet sprekker.

Røret skal heises ned i byggegropa, i ett stykke, med en 500 tonnmeters mobilkran. Kynningsrud Nordic Crane tar med seg skikkelig utstyr til denne helgen. Med vekter veier krana 210 tonn, og den ankommer anlegget i seks semitrailere hvorpå det tar seks timer å rigge den til tjeneste, opplyser trioen A&T møter.

Veier 42 tonn

30 METER: Plastrøret er 30 meter langt og veier 42 tonn. Det ble transportert til Norge i tre deler og sveiset sammen til ett rør. Her er Fredrik J. Nyland, ingeniør Drift og vedlikehold i Viken Fylkeskommune, Anders Ellevold Seielstad, Statens vegvesen og Terje Ottesen, daglig leder i Geosyntia AS. Foto: Klaus Eriksen
30 METER: Plastrøret er 30 meter langt og veier 42 tonn. Det ble transportert til Norge i tre deler og sveiset sammen til ett rør. Her er Fredrik J. Nyland, ingeniør Drift og vedlikehold i Viken Fylkeskommune, Anders Ellevold Seielstad, Statens vegvesen og Terje Ottesen, daglig leder i Geosyntia AS. Foto: Klaus Eriksen

Plastrøret (Ø4000) er fire meter i diameter innvendig og 4,2 meter i ytterkant. Laget av plast er dermed 10 cm tykt og hele det 30 meter lange røret veier 42 tonn. Prislappen på noe sånt er fire millioner kroner. Røret er produsert i seks biter, på fem meter hver, ved fabrikken i Polen. To og to biter ble sveiset sammen ved fabrikken slik at transporten til Norge besto av tre stk. 10 meter lange rør. Under transporten til Norge var det behov for følgebiler og politieskorte, og turen fra Polen til Norge tok to og en halv dag.

Rørene ble transportert til Skuterudsletta i Ås kommune som ligger noen hundre meter fra Holstadkrysset der det skal heises på plass av en 500 tonnmeter mobilkran. På Skuterudsletta ble de tre 10 meter lange rørbitene sveiset sammen av selskapet ØPD AS som er spesialister på sveising av plastrør.

Prosjektet vil ledes av Vaktmesterkompaniet AS med Fossum Anlegg AS som underentreprenør.