Røret med innvendig diameter på 4 meter som skal legges under E18 ved Holstadkrysset.

Utsetter utskifting av stort rør under E18

Utskiftingen av et stort rør under E18 til helga, er avblåst. Årsaken er usikre grunnforhold.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Kommende helg skulle Statens vegvesen byttet ut et gammelt stålrør fra 1964 med et nytt 30 meter langt plastrør med en diameter på fire meter innvendig. Røret går under E18 på Holstad sør for Ski i Ås kommune.

På grunn av endret gravegrop ble kranplassen der en 210 tonn tung kran skulle stå under utskiftingsarbeidet, flyttet til en tidligere omkjøringsvei fra da E18 ble bygget om i 2003. Ekstra prøver viser nå at grunnforholdene på den tidligere omkjøringsveien ikke er så sikre som undersøkelser av grunnen ellers i området har vist.

- Anleggsområdet ligger i et avsetningsfelt fra istiden. Dette gjør grunnforholdene i området svært varierende. Grunnen i veikroppen der røret ligger er gode. Det har borprøver de siste ukene vist. Siden krana skal stå i et området som tidligere har vært omkjøringsvei, skulle en tro at grunnforholdene der også var gode, men på grunn av økte krav til sikkerhet etter dagens regelverk, og for å være på den sikre siden, tok vi likevel ekstra grunnprøver på kranplassen. Resultatene viste at grunnen der er vesentlig dårligere enn i veien, sier prosjektleder Anders E. Seielstad.

- Vi har mistanke om at det kan ligge kvikkleire under de øverste, faste jordlagene, sier han.

- Vi tar ingen sjanser, sikkerheten kommer først, derfor avblåser vi kommende helgs arbeid.

Sammen med Multiconsult skal Statens vegvesen nå gjennomgå grunnforholdene i området rundt røret på nytt.

- Det er Vaktmesterkompaniet i samarbeid med Fossum Anlegg AS som skal skifte røret. Vi må være helt sikre på at de kan arbeide trygt. Derfor tar vi nå nye prøver av hele anleggsområdet slik at vi er sikre på grunnforholdene der de skal arbeide. Dette vil ta litt tid, men vi regner med at utskiftingen av det gamle røret skal være gjennomført innen utgangen av året, sier Anders E. Seielstad.

Powered by Labrador CMS