Denne transporten ble funnet for lang og tung av Statens vegvesen i Granvin (Vestland) mandag 24. august.
Denne transporten ble funnet for lang og tung av Statens vegvesen i Granvin (Vestland) mandag 24. august.

Bergingsbil for tung – 40.000 kroner i gebyr

- Vi skulle ha avklart bedre om det her var snakk om definisjonen berging eller transport før vi startet oppdraget, sier lederen i bergingsselskapet.

Publisert

Mandag 24. august gjennomførte Statens vegvesen en tungbilkontroll på riksvei 13 i Granvin (Vestland).

I kontrollen ble det stoppet en bergingsbil med en lastebil på slep. Kontrollørene konkluderte med at transporten var for tung og for lang etter gjeldende regelverk.

Det ble gitt et overlastgebyr til eieren av bergingsbilen på 40.000 kroner, opplyser Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Legger seg flate

- Vi ser dessverre at vi i denne saken har hatt en svikt i rutiner som har medført en reaksjon fra Statens vegvesen ved en utekontroll. Vi skulle ha avklart bedre om det her var snakk om definisjonen berging eller transport før vi startet oppdraget, sier daglig leder Arild Tistel i Førde Bilberging AS.

- Dersom utekontrollørene fra Statens vegvesen hadde vurdert og definert dette som berging, hadde alt vært innenfor regelverket, siden alle vekter var godt innenfor teknisk begrensninger for tungbergeren vår. Utekontrollørene valgte i dette tilfellet å definere det som transport og ila oss derfor et gebyr.

- Førde Bilberging tilstreber til enhver tid å overholde lover og regler og ser denne situasjonen som svært uheldig. Vi legger oss flate og tar reaksjonen fra Statens vegvesen til etterretning og vurderer nå om vi skal sende inn klage på reaksjonen for ny vurdering, sier Tistel.

Selskapet går nå gjennom interne rutiner for å forhindre at noe slikt skal skje igjen.

Utfører mange slags oppdrag for mange oppdragsgivere

Førde Bilberging er et selvstendig selskap som blant annet utfører bilberging, tungberging samt berging av maskiner og båter. Selskapet utfører også transport av alle typer kjøretøy og har kranbil.

- Vi har avtale med flere organisasjoner og kjører for alle forsikringsselskap. Vi utfører også mange oppdrag direkte for andre kunder, slik tilfellet var i denne saken. Til alle disse tjenestene innehar vi alle løyver og godkjenninger. Personellet vårt har de nødvendige sertifikater og kompetansebevis for å utføre de ulike tjenestene. Utstyret vårt er på de nødvendige kontrollene og er av nyere og moderne sort, sier Arild Tistel.

Selskapet tilbyr bergingsbil, redningstjeneste og veihjelp for Falck, Viking, NAF og SOS i Sunnfjord og omegn, med hovedkontor i Førde (Vestland).

Tungbergeren som ble stoppet er utstyrt med Falcks logo.

- Denne aktuelle jobben har ikke gått gjennom Falck. Men selv om oppdraget ikke gikk igjennom oss, plikter alle som jobber for Falck og følge de til enhver tid gjeldende lover og regler. Så på vegne av både Falck Redning og Førde Bilberging legger vi oss derfor helt flate og ber om unnskyldning for at ikke det formelle var i orden før oppdraget ble påbegynt, sier Kjetil Kval-Engstad, Network Manager Falck Assistance.