Tre fornøyde ledere. Fra venstre: Torleiv Halleland (blir markedssjef i Birkeland AS), Olav Stangeland (konsernsjef i Stangeland Gruppen) og Kai Peder Birkeland (blir daglig leder i Birkeland AS).
Tre fornøyde ledere. Fra venstre: Torleiv Halleland (blir markedssjef i Birkeland AS), Olav Stangeland (konsernsjef i Stangeland Gruppen) og Kai Peder Birkeland (blir daglig leder i Birkeland AS).

Entreprenørene Birkeland og Halleland slås sammen

Stangeland Gruppen blir majoritetseier i det nye selskapet.

Publisert

Birkeland Maskinentreprenør AS og T. Halleland AS slås sammen til et selskap. Halleland fusjoneres inn i Birkeland Maskinentreprenør, og samtidig endres navnet til Birkeland AS.

Endringen trer i kraft 1. januar 2021, med forbehold om at konkurransetilsynet godkjenner transaksjonen.

Det nye selskapet vil bestå av 90 ansatte og hadde i 2019 en samlet omsetning på 175 millioner. Målet med sammenslåingen er å styrke posisjonen som den ledende entreprenøren på Haugalandet og Sunnhordland.

Eierskap, lokalisering og stillinger

Stangeland Gruppen kjøpte september 2019 50% av drift- og eiendomsselskapet T. Halleland, og i mai 2020 ble også 50% av Birkeland Maskinentreprenør AS en del av konsernet. I september 2020 kjøpte Stangeland Gruppen resten av T. Halleland AS.

Kai Birkeland blir daglig leder, og Torleiv Halleland blir markedssjef i Birkeland AS.

Dette blir ledelsen i Birkeland AS. Fra venstre: Toralf Sørhus (anleggsleder), Kai Peder Birkeland (daglig leder), Torleiv Halleland (markedssjef) og Helge Mundal (HMS-KS leder).
Dette blir ledelsen i Birkeland AS. Fra venstre: Toralf Sørhus (anleggsleder), Kai Peder Birkeland (daglig leder), Torleiv Halleland (markedssjef) og Helge Mundal (HMS-KS leder).

Stangeland Gruppen eier 60% og Kai Peder Birkeland eier 40%. Hovedkontor med administrasjon og verkstedfasilitet skal være i de tidligere Halleland-lokalene på Ekrene Næringspark i Sveio.

Birkeland AS har, ifølge Stangeland Gruppen, også kjøpt 50% av Birkeland & Tyse Bergsprenger AS.

- Vi tenker likt

- I Birkeland tenker man mye i kubikk og meter, og Halleland er jevne og stødige. Med andre ord, har de begge sterke kvaliteter. I forhold til verdier og prinsipper, tenker vi alle likt! Folk skal ha det kjekt på jobb, og vi leverer alltid som avtalt, sier Olav Stangeland, konsernsjef i Stangeland Gruppen.

Det er likhetstrekkene, den unike kompetansen i begge selskap, samt mulighetene fremover som i korte trekk er fundamentet i fusjonen.

- I flere år har vi levert oppdrag som avtalt, jevnt og stødig bygget relasjoner og tillit i markedet. Det er vi stolte av, og det skal vi dra med oss videre. Målet er at kundene våre skal oppleve en effektiv entreprenør med mer kompetanse og ressurser enn da vi drev hver for oss. Vi satser, utvikler oss og ser store muligheter i markedet, sier Kai Birkeland.

Torleiv Halleland understreker viktigheten av å være en trygg, attraktiv arbeidsplass.

- Satsingen og veksten, gir oss muligheter også som arbeidsgiver. Vi har allerede mange felles verdier som arbeidsglede, innsats og ærlighet. Nå skal vi løse enda større og mer komplekse oppgaver. Det mener vi danner grunnlag for en attraktiv arbeidsplass, for ansatte med mål om å utvikle seg både som fagfolk og leder. Arbeidet med lærlinger, digitalisering og det grønne skiftet er fokusområder, sier Halleland.