Fylkesordfører Tove-Lise Torve mener det er uheldig at utbyggingen på Haramsøya fortsetter mens den skal gjennomgås av departementet og rettssystemet.

Fylkesordføreren krever stopp i utbyggingen på Haramsøya

Fylkesordfører i Møre og Romsdal, Tove-Lise Torve, krever at vindkraftutbyggingen nå stoppes på Haramsøya.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

- Nå må olje- og energiminister Tina Bru (H) ta ansvar og stoppe vindkraftutbyggingen på Haramsøya frem til saken kommer i rettsapparatet, og departementet har fulgt opp vedtaket fra Stortinget før sommeren med å gjennomgå konsesjonsvilkårene, sier fylkesordfører Tove-Lise Torve (Ap) i en nyhetsmelding fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fylkeskommunen har sendt brev ti regjeringen, der den krever midlertidig stopp i arbeidet.

Enstemmig krav om stopp i utbyggingen - i påvente av rettens avklaring

Et enstemmig fylkesutvalg og fylkesting i Møre og Romsdal har krevd stopp i utbyggingen av vindkraftanlegget frem til organisasjonen «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» har fått avklart saken i rettssystemet.

Organisasjonen leverte 24. august krav om midlertidig forføyning til Sunnmøre tingrett. 10. september var det rettsmøte, og saken kommer opp i løpet av høsten.

- Stortingets vedtak rett før sommerferien var krystallklart, sier fylkesordfører Torve.

- Gamle vindkraftkonsesjoner skal gjennomgås for å se om de er i tråd med forvaltningsloven og energiloven. Nei til vindkraftverk på Haramsøya har i sommer sendt brev til departementet der de viser til flere saksbehandlingsfeil. Det skal derfor være enkelt for statsråden og departementet å gjennomgå saken på Haramsøya, slik Stortinget har krevd, sier hun.

- Uheldig at utbyggingen fortsetter

- Naturinngrepene fra utbyggingen på Haramsøya er i gang, og det er svært uheldig at utbyggingen fortsetter så lenge saken både skal gjennomgås av departementet og i rettssystemet. Statsråden må derfor vise handling ved å stoppe utbyggingen til saken er grundig vurdert av departementet og prøvd i rettssystemet. Dette må gjøres nå slik at naturen blir skjermet og folket på Haramsøya blir hørt. Noe annet vil ikke bli forstått og akseptert, sier Torve.

Svar fra departementet

AT.no mottatt et svar fra Olje- og energidepartementet til fylkesordføreren, ført i pennen av kommunikasjonsrådgiver Peder Qvale:

«Departementet er helt i sluttfasen i den gjennomgangen av konsesjonen til Haram vindkraftverk, som Stortinget har forutsatt i anmodningsvedtaket av 19. juni. Spørsmålet om utsatt iverksetting etter forvaltningsloven inngår i den vurderingen.

Kravet om midlertidig forføyning i form av stans i anleggsarbeidene skal behandles av retten, og departementet forholder seg til de bestemmelser og prosesser som gjelder for slike saker. Staten er ikke part i forføyningssaken mellom saksøker og konsesjonæren. Statsråd Bru har ikke lovhjemmel til å kreve en stans i arbeidet, det følger av loven som Stortinget har vedtatt. Det er kun retten som kan behandle slike spørsmål, slik også Fylkesordføreren i Møre og Romsdal er gjort kjent med tidligere, når hun møtte statsråden og departementet i Oslo.»

Powered by Labrador CMS