AF Gruppen gjør endringer i konsernledelsen

Endringene kommer kort tid etter at Amund Tøftum tiltrådte som ny konsernsjef den 24. august.

Publisert

- AF Gruppen har en kultur for kontinuerlig endring, og vi må tilpasse oss nye behov og muligheter. Ambisjonen er å sikre kontinuitet, samtidig som vi rigger oss for å ta nye steg ved inngangen i en ny strategiperiode. Vi er godt posisjonert for videre lønnsom vekst, og jeg gleder meg til å jobbe tett med denne gruppen fremover, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF er et prosjektbasert entreprenør- og industrikonsern og opprettholder sine sju operasjonelle virksomhetsområder: Anlegg, Bygg, Betonmast, Eiendom, Energi og Miljø, Sverige og Offshore. Det foretas samtidig endringer innad i de ulike porteføljene for enkelte av virksomhetsområdene.

Ny konsernledelse i AF Gruppen består av følgende personer fra 21. september:

  • Amund Tøftum, konsernsjef
  • Sverre Hærem, Konserndirektør Finans/CFO
  • Ida Aall Gram, Konserndirektør Eiendom, Kommunikasjon og HR
  • Geir Flåta, Konserndirektør Anlegg og Offshore
  • Bård Frydenlund, Konserndirektør Sverige og Betonmast
  • Eirik Wraal, Konserndirektør Bygg, Energi og Miljø
  • Tormod Solberg, Konserndirektør Bygg

Arild Moe går ut av konsernledelsen og tiltrer den nyopprettede stillingen som Direktør for Kvalitet.

Tormod Solberg er ny i konsernledelsen og har jobbet i AF Gruppen de siste 14 årene. Han kommer fra stillingen som økonomidirektør i AF Bygg Oslo, og var sentral i etableringen av konsernets modell for risikostyring. Han har bakgrunn som prosjektleder i ABB og som konsulent i PWC.

- Jeg gleder meg til å bidra i en ny rolle, ikke minst fordi vi snart går inn i en ny strategiperiode som skal danne et solid fundament for konsernets prioriteringer de neste fire årene. Blant våre fremste mål er å forsterke konkurransekraften og bidra til å løse sentrale samfunnsutfordringer samtidig som vi forsterker vår gode kultur, sier Tormod Solberg.

Powered by Labrador CMS