Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Enighet i lønnsforhandlingene for anleggsarbeidere

Se den nye minstelønnen og tilleggene. I forslaget er det også krav om separate garderober for kvinner.

Publisert

Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening (BNL) har etter ordinære lønnsforhandlinger kommet til enighet om et forslag til revidert overenskomst for private anlegg 2020-2022.

Forhandlingsleder Anita Johansen fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at hun er tilfreds med resultatet og hun er fornøyd med at partene kom til enighet uten å gå veien via Riksmekleren. Det har også vært et godt forhandlingsklima mellom partene.

- Ut fra forutsetninger for dette oppgjøret så ser vi på dette som et godt resultat, sier Johansen.

Forslaget har følgende hovedpunkter:

  1. Tarifftillegg økes til kr. 27,80
  2. Minstelønn økes til kr 220,00
  3. Fagtillegget økes til kr 12,50
  4. Satser for skifttillegg økes med kr 3,00
  5. Separate garderober for kvinner
  6. Felles seriøsitets erklæring

Et samlet forhandlingsutvalg anbefaler resultatet for sine medlemmer.