Skanska lanserer klimanøytral asfalt.
Skanska lanserer klimanøytral asfalt.

Skanska lanserer klimanøytral asfalt

Etter flere års forskning og utvikling har Skanska klart å utvikle en klimanøytral asfalt for det kommersielle markedet.

Publisert

Neste asfaltsesong er Skanska klar til å levere klimanøytral asfalt i Norge.

- Dette er et gjennombrudd innen asfaltforskningen og vi gleder oss til å ta dette unike asfaltproduktet ut i markedet, sier Håkon Tufte-Lyngdal, adm. direktør i Skanska Industrial Solutions Norge.

Skanska har allerede levert et fullskalaprosjekt med 18.000 tonn klimanøytral asfalt på vei 620 i Dalarne i Sverige. Dette prosjektet gikk helt etter planen, og nå skal Skanska klimanøytral asfalt rulles ut i hele Norden.

- Vi er trolig den første entreprenøren i verden som kan levere klimanøytra asfalt. Det er vi selvsagt stolt av, sier Tufte-Lyngdal, som har sterk tror på at kundene i Norge vil bestille den nye klimanøytrale asfalten.

Forventer god etterspørsel

Det norske markedet ligger nemlig langt fremme når det kommer til å etterspørre klimanøytrale løsninger:

- Vi har en rekke store kunder, som for eksempel Oslo kommune og Statens vegvesen, som har svært ambisiøse mål for klimareduksjoner i sine prosjekter, og som nok vil finne dette produktet interessant. Vi starter med å tilby klimanøytralitet på noen av asfaltproduktene våre, for så å skalere opp fremover. Vår ambisjon er å gjøre hele vår virksomhet klimanøytral og da er dette et stort steg på veien, sier Tufte-Lyngdal.

Håkon Tufte-Lyngdal, adm. direktør i Skanska Industrial Solutions Norge, er veldig godt fornøyd med å kunne tilby klimanøytral asfalt i Norge i 2021-sesongen.
Håkon Tufte-Lyngdal, adm. direktør i Skanska Industrial Solutions Norge, er veldig godt fornøyd med å kunne tilby klimanøytral asfalt i Norge i 2021-sesongen.

Biobindemiddel erstatter Bitumen

Det som gjør asfalten unik, er bruken av et helt nytt bindemiddel. I den klimanøytrale asfalten erstattes nemlig bitumen, som utvinnes av fossil råolje, delvis med et biobindemiddel.

Fordi asfalt er 100% resirkulerbart, vil karbondioksidet som tas opp og bindes i biobindemiddelet lagres i lang tid i stedet for å slippes ut i atmosfæren. På den måten kan den mindre mengden karbondioksidutslipp som blir igjen fra produksjonsfasen balanseres slik at Skanska oppnår klimanøytralitet.

- Vi er allerede godt i gang med å gjøre mindre justeringer av våre produksjonslinjer slik at vi kan levere klimanøytral asfalt til alle som ønsker det neste asfaltsesong.

- Samme kvalitet som vanlig asfalt

Den klimanøytrale asfalten er selvsagt grundig testet før den tilbys markedet.

- Alle våre laboratorietester viser at biomiddelet vi bruker i asfalten holder kvaliteten vi håpet på. Samtidig har også asfalten nøyaktig de samme egenskapene som tradisjonelt produsert asfalt, sier Håkon Tufte-Lyngdal i Skanska Industrial Solutions.

Powered by Labrador CMS