Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Nytt opplegg for å søke om arbeidsvarsling

18. november åpnet den nye nettbaserte løsningen for søknader om arbeid på og ved vei.

Publisert

Fra 18. november skal alle arbeidsvarslingssøknader leveres digitalt på vegvesen.no, med innlogging via Di side.

Innlogging på Di side er gjennom ID-porten. Arbeidsvarslingssøknaden krever tilgang i Altinn. Søkeren må på forhånd ha fått tildelt denne tilgangen fra selskapet han eller hun søker på vegne av.

- Den gamle ordningen med søknad i Excel blir avviklet, skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

Må fylle ut mer informasjon - skal være bra på sikt

- Denne løsningen samler og strømlinjeformer søknadsprosessen, sier Fred Anton Mykland, avdelingsdirektør for Transport øst i Statens vegvesen.

Han har tro på at det nye systemet vil bli en stor forbedring på sikt, både for saksbehandlere og brukere.

- Brukerne må fylle ut mer informasjon enn tidligere, og det kan derfor oppleves som litt mer omfattende å søke. Men på denne måten sikrer vi at saksbehandlerne har all informasjonen de trenger, og slipper å etterspørre opplysninger, eller sende tilbake søknader på grunn av manglende grunnlag, forklarer Mykland.

Søknadsskjemaet inneholder informasjon og veiledning, samt kontaktinformasjon for spørsmål.

- En må forvente noen utfordringer i innkjøringen, mens folk gjør seg kjent med systemet. Men totalt sett er dette en mye mer formålstjenlig løsning, som vil gi bedre informasjonsflyt og brukeropplevelse, presiserer Mykland.

Videre utvikling i 2021

Den nettbaserte arbeidsvarslingssøknaden er en del av et større prosjekt i Statens vegvesen for å digitalisere vei- og trafikksøknader. Søknaden blir pilottestet av både saksbehandlere og søkere i høst, og tilbakemeldingene fra testen er arbeidet inn i løsningen som nå er lansert.

Statens vegvesens prosjektgruppe skal arbeide med forbedring og videreutvikling av søknaden i løpet av 2021.

Dette gjelder nå:

  • Digitalt søknadsskjema for å søke om arbeidsvarsling.
  • Oversikt over egne og virksomhetens søknader på Di side.
  • Søknader under arbeid.
  • Søknader som er sendt inn.
  • Risikovurderingen blir erstattet av en utvidet arbeidsbeskrivelse.