Bilde fra fylkesvei 33 Tonsåsen i september 2019.

Veieier krever 90 mill. kroner av boet etter Contexo-konkursen

Innlandet fylkeskommune avviser kravet fra Contexo AS, om å få over 400 millioner betalt for arbeidet med ny fv. 33 på Tonsåsen og Bjørgo. Fylkeskommunen mener tvert imot å ha rett på å få 90 millioner tilbake fra firmaet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Firmaet som hadde kontrakt på å bygge fylkesvei 33 over Tonsåsen, Contexo AS, hevet kontrakten med fylkeskommunen 29. juli år, før veien var ferdig.

Krevde 246 millioner i tillegg

I slutten av september leverte Contexo sitt sluttoppgjør til fylkeskommunen. Der krevde firmaet 246 millioner kroner i tillegg til det fylkeskommunen har utbetalt i løpet av de to årene som kontraktsforholdet varte.

Fylkeskommunen har vurdert kravet og fremmet motkrav overfor Contexo, som gikk konkurs 6. november.

Nå har fylkeskommunen gått grundig gjennom alle krav fra entreprenøren og regnet på sine egne merutgifter i forbindelse med at Contexo hevet kontrakten. Fylkeskommunen måtte få andre entreprenører til å gjøre ferdig anleggsarbeidet på fylkesvei 33, og har hatt ekstra administrasjonsutgifter til å følge opp arbeidet med prosjektet, skriver fylkeskommunen i en nyhetsmelding.

Motkrav på 90 millioner

- Fylkeskommunen har til nå betalt Contexo snaut 162 millioner kroner. Arbeidet med å gå gjennom fakturaer og dokumentasjon fra selskapet, tilsier at firmaet har utført arbeid for ca.113 millioner kroner, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i fylkeskommunen.

- Derfor mener vi at Contexo har fått utbetalt 49 millioner kroner for mye.

- I tillegg har vi hatt over 41 millioner kroner i ekstra utgifter i forbindelse med at firmaet hevet kontrakten. Dermed blir vårt samlede krav på ca. 90 millioner kroner. Vi har meldt dette inn til konkursboet, sammen med en grundig redegjørelse for våre innsigelser, til hvert enkelt krav i sluttoppgjøret fra Contexo, sier Riseng.

Powered by Labrador CMS