Flyfoto over Svea. Alle disse bygningene, og mer til, skal fjernes. Foto: Klaus Eriksen

AF Decom skal rive Svea-bygningene

Store Norske har inngått avtale med AF Decom AS om riving av den tidligere gruvelandsbyen Svea på Svalbard.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Jobben som omtales som Svea Fase 2B består blant annet av å rive og fjerne over 30.000 m2 bygningsmasse, skriver Store Norske i en melding fra selskapet.

– Vi har gjennomført en grundig anbudsprosess og er svært fornøyde med interessen for oppdraget. Tilbyderne viser høy grad av profesjonalitet og god forståelse for oppgaven. Nivået på tilbudene har vært høyt, spesielt når det gjelder sikkerhet, ytre miljø og fremdrift, som er områder som vi sammen med pris har vektet tungt ved valget av AF Decom AS som entreprenør, sier adm. direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske.

Gammel industrileir

Svea er en industrileir som ligger innerst i Van Mijenfjorden på Svalbard. I Svea sentrum er det blant annet flere bygninger, infrastruktur, en flyplass og totalt 300 sengeplasser. Det meste av bygningsmassen i Svea sentrum skal rives, og det utgjør totalt i overkant av 30.000 m2. I tillegg skal lasteanlegg med tilhørende infrastruktur, tankanlegg og kraftstasjon rives. Et oppdemmet vannmagasin, Isdammen, skal også fjernes.

– All bebyggelse skal bort, bortsett fra fire bygninger som er oppført i 1946 eller tidligere, og dermed automatisk er fredet på Svalbard. Det betyr at Saloon, Vinboden, grunnmuren til Proviantlageret og Trafotårnet skal stå igjen. Resten av bygningsmassen vil bli sanert og resirkulert på best mulig måte, sier prosjektleder for Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell, Gudmund Løvli.

Siden 1917

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell følger regjeringens vedtak om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene i Svea til naturen. Gruvene i Svea har levert kull som råvare til industrien siden 1917.

– AF Decom AS er svært stolte av å ha vunnet frem i konkurransen om denne kontrakten for Store Norske. Dette er et prosjekt som krever stort fokus på sikkerhet og ytre miljø, samt god logistikk og fremdrift. Som ledende aktør i Norden innen riving og miljøsanering vil dette prosjektet passe godt inn i vår prosjektportefølje. Vi ser frem til et godt samarbeid med prosjektorganisasjonen til Store Norske, og vi gleder oss til å ta fatt på dette prosjektet, sier direktør Amund Lien i AF Decom AS.

Oppstart i mars

Store Norske forventer å signere kontrakten i begynnelsen av januar 2021.Deretter vil AF Decom AS umiddelbart gå i gang med planlegging og mobilisering. Forventet anleggsstart er i mars 2021, med ferdigstillelse desember 2021. Den siste fasen av Miljøprosjektet har oppstart våren 2022, og består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering.

– Det er vemodig å fjerne et område veldig mange i bedriften har et sterkt forhold til, men vi er stolte både over å etterlate området mest mulig upåvirket og at prosjektet så langt har gått så bra. Fremdriften har gått som planlagt, og vi har ikke registrert noen alvorlige hendelser eller personskader. Vi har også så langt levert prosjektert til en lavere kostnad enn først antatt og har som mål å fullføre prosjektet betydelig under kostnadsrammen, sier Jan Morten Ertsaas.

Avtalen med AF Decom AS betinger godkjennelse av finansieringen gjennom statsbudsjett for 2020/21.

Fakta om Svea og Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell:

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell går ut på å fjerne alle spor av menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Bygg og infrastruktur fjernes, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon og en flyplass. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.

Hæhre Entreprenør AS hadde kontrakten på Fase 1 av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, og Fase 2A, opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord gruva.

Siste fase, Fase 2B, skal foregå i Svea sentrum til og med Kapp Amsterdam. I Svea sentrum er det blant annet flere bygninger, infrastruktur og en flyplass.

Prosjektet anslås å koste totalt 2,2 milliarder kroner.

Fakta om Store Norske:

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS ble stiftet i november 1916 og har hovedkontor i Longyearbyen. Selskapet er statseid og underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Store Norske er bygget opp på utvikling og drift av kullgruvene i Longyearbyen og Svea, og har i dag virksomhet innen bergverk, eiendom, logistikk, energi og infrastruktur, kulturminner og reiseliv. I tillegg er selskapet ansvarlige for å gjennomføre Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell.

Powered by Labrador CMS