Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Lyser ut driftskontrakter

Kontraktene gjelder driften av selve veiene. Kontrakter for veienes «ytre miljø», såkalte grøntkontrakter, skal lyses ut separat senere.

Publisert

Vestfold og Telemark fylkeskommune lyser i disse dager ut tre nye driftskontrakter for totalt 1140 km fylkesveier og 107 km gang- og sykkelveier.

Driftskontraktene er inndelt i områdene Rjukan, Grenland og Vestfold Nord, og omfatter vinterdrift i tillegg til ulike vedlikeholdsoppgaver.

I tillegg lyses det ut en felleskontrakt for drift og vedlikehold av elektrotekniske installasjoner og veilys, for kontraktsområdet gamle Vestfold fylke, med totalt over 1225 km fylkesvei og 204 km gang- og sykkelveier.

Planlagt start for kontraktene er 1. september 2021.

I januar vil Vestfold og Telemark fylkeskommune i tillegg lyse ut egne driftskontrakter for drift og vedlikehold av ytre miljø – såkalte grøntkontrakter. Dette er oppgaver som tidligere var inkludert i driftskontraktene for vei.

Ny retning for veivedlikeholdet i fylket

Fylkeskommunes nye driftskontrakter skiller seg markant ut fra dagens kontraktstandarder, og representerer en ny retning for veivedlikeholdet i regionen.

På flere områder der entreprenøren i dag drifter veiene ut fra en fastsatt standard og innenfor en årlig sum, vil fylkeskommunen nå selv forestå inspeksjon på veinettet, og i samarbeid med entreprenørene utføre oppgaver etter nærmere avtalt behov.

Gjennom denne endringen ønsker fylkeskommunen å effektivisere driften og vedlikeholdet av fylkesveiene.

Fylkeskommune har besluttet en økt grad av byggherrestyring i kontraktene, noe som innebærer kortere styringslinjer og mindre administrasjon.

Målsettingen er å redusere potensialet for konflikter, og innebærer lavere økonomisk risiko for entreprenører.

- Mer av pengene skal havne på veien

Samtidig er dette starten på en politisk vedtatt prosess, der fylkeskommunen vil ha kontinuerlig utvikling av en mer effektiv og miljøvennlig drift av fylkesveiene.

- Vi ønsker gjennom denne omleggingen å sørge for at mer av pengene havner på veien. Jeg håper at mange bedrifter, både nasjonale og lokale, vil finne det interessant å levere tilbud, sier direktør for samferdsel, miljø og mobilitet i fylkeskommunen, Gunnar Berg Treidene.

- Vi har lyttet til våre leverandører og har søkt å tilpasse kontraktene etter de tilbakemeldingene vi har fått fra bransjen. Kontraktene bør i stor grad være av interesse for eksisterende og potensielt nye leverandører innenfor drift- og vedlikehold av veier, sier samferdselsdirektøren.

Utlysningene blir tilgjengelige på Doffin i løpet av romjula.