NVE overvåker/bistår politiet.
NVE overvåker/bistår politiet.

NVEs videre arbeid i Gjerdrum

To borerigger og to gravemaskiner i aksjon i skredområdet.

Publisert Sist oppdatert

En viktig del av arbeidet den nærmeste tiden er å jobbe for å klarere evakuerte områder, slik at evakuerte kan flytte hjem til de områder som viser seg å være trygge.

Dette gjøres blant annet ved hjelp av to beltegående borerigger. Boreriggene gjør grunnundersøkelser på mange forskjellige punkter i de evakuerte områdene, og i dybder ned mot over 40 meter.

De tar også opp prøver av leira som sendes til analyse i laboratorium. Resultatet av grunnundersøkelsene og faglige analyser legger grunnlaget for NVEs anbefalinger til politiet.

- Vi har kontinuerlig brukt mye ressurser på å få god nok kunnskap om grunnforholdene i de evakuerte områdene. Dette arbeidet fortsetter til vi har solide faglige anbefalinger for alle deler av det området som fortsatt er evakuert, sier regionsjef i NVE Toril Hofshagen.

En mobil borerigg tar prøver av grunnen på 20-30 meters dyp i et av de evakuerte områdene.
En mobil borerigg tar prøver av grunnen på 20-30 meters dyp i et av de evakuerte områdene.

Rapportene med analyser og anbefalinger fra NVEs faglige rådgivere i dette arbeidet, NGI og Multiconsult, vil etter hvert bli gjort tilgjengelige på nve.no.

Bistand til søk etter savnede

Parallelt med dette, bistår NVE politiet i deres videre søk etter savnede. Søk i skredmassene blir ifølge politiet gjenopptatt på mandag 18. januar.

NVE stiller med faglig personell til å overvåke skredkanten så lenge søkearbeidet pågår. Det bygges også en anleggsvei ned til skredgropen, for blant annet å etablere drenering i utkanten av skredgropen, for å lede vann forbi søkeområdet på en kontrollert måte.

- Vi har stor forståelse for at de etterlatte har behov for svar. Vi bidrar med det vi kan for å støtte politiet i søkearbeidet. Det er fraktet inn to gravemaskiner, hvorav den ene med ekstra lang rekkevidde, for å kunne legge best mulig til rette for politiets videre arbeid, sier Hofshagen.

Sikring av skredområdet

NVE har også startet arbeidet med å utrede hvordan skredområdet kan sikres for fremtiden.

Det er samlet inn flere sett med dronebilder og ferske laserdata, som vil være viktig for planlegging av tiltakene. NVE bruker også overvåkingsteknologi for å måle bevegelser i skredområdet, med en bakkeradar tilsvarende det som brukes til å overvåke bevegelse i Mannen i Romsdalen.

Her installeres en poretrykksmåler, som bidrar til å overvåke stabiliteten i grunnen.
Her installeres en poretrykksmåler, som bidrar til å overvåke stabiliteten i grunnen.