Klaus Eriksen, redaktør i Anlegg&Transport/AT.no.
Klaus Eriksen, redaktør i Anlegg&Transport/AT.no.

Nettleder: - To viktige meldinger

Redaktør Klaus Eriksen i Anlegg&Transport/AT.no har ordet.

Publisert

På slutten av 2020 ble det lagt frem to meldinger som vil bidra til å sette rammene for fremtidige anleggsprosjekter.

Den ene kommer fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og meldingen er langt mer spenstig enn det litt trauste navnet på direktoratet. Her settes det klare føringer til hvilke krav offentlige oppdragsgivere kan sette for en mer miljøvennlig og bærekraftig gjennomføring av prosjektene.

Listen spenner fra hvordan naturen kan bevares på best mulig måte, avfallssortering, krav til materialer, hvilke drivstoff som maskiner og utstyr skal fylles med i prosjektet og bruk av nullutslippsmaskiner. For å nevne noen av punktene.

Den andre meldingen, er fra Statens vegvesen som stiller krav til at alle deres prosjekter til over 200 millioner kroner skal sertifiseres etter Ceequal.

Betydningen av dette litt kronglete ordet, kan sammenlignes med like kronglete Breeam innen bygg. Poenget med begge begrepene er at de inneholder oppsett for hvordan anleggene (byggene) kan drives miljøvennlig og bærekraftig.

Mye går på planlegging og gjenbruk av masser, enten i prosjektet eller til andre lokale formål. Altså redusert kjøring. Eller grep som kan effektivisere prosjektet og gi kortere anleggsperiode med mindre utslipp. Eller resirkulere vann til å dempe støv. Blant annet. 15% av årlige utslipp i Norge tilskrives bygg- og anlegg.

Jeg vil anta at de fleste i denne bransjen er enige i at dette tallet kan det gjøres noe med, og i den sammenheng er de to nevnte meldingene så viktige. Føringene må komme fra toppen.

A&T har vært i kontakt med flere bransjeaktører som roser meldingene, og spesielt fra aktører som allerede disponerer eller tenker på å investere i dyrt «grønt» utstyr. Dette er en vitamininnsprøytning til alle som ønsker å drive sin virksomhet med et lavere CO₂-avtrykk. Hvem ønsker i bunn og grunn ikke det?

Det er nesten fristende å sammenligne betydningen av meldingene med godkjenningene av vaksinene som nå settes på befolkningen. Vi drar den ikke så langt, men viktige meldinger, og dermed gode nyheter, definitivt.

Klaus Eriksen
Redaktør Anlegg&Transport/AT.no