Nå starter innspurten for Innlandets største fiberprosjekt, med graveaktiviteter i mange av Innlandets store hytteområder.
Nå starter innspurten for Innlandets største fiberprosjekt, med graveaktiviteter i mange av Innlandets store hytteområder.

80–90 gravemaskiner i arbeid

Innspurt for Innlandets største fiberprosjekt.

Over 10.000 fritidsboliger i Innlandet vil i løpet av 2023 oppgraderes til moderne fiberbredbånd fra Eidsiva Bredbånd. Grave- og kabelfremføringsaktivitetene gjennom sommersesongen gir nå muligheter for kostnadsfri fiberoppkopling for flere nye kunder i prosjektområdene.

Prosjektet med et forventet kostnadsestimat på over 300 millioner kroner har pågått siden 2022, og vil for alvor gjøre seg gjeldende i større hytteområder i Innlandet gjennom 2023. Det er alle Eidsiva Bredbånds eldre bredbåndsnett med såkalt Coax-teknologi som nå oppgraderes til fiber.

– Planlegging og prosjektering er nå gjennomført for eksisterende fritidsboligkunder i områdene Trysil/Fageråsen, Beitostølen, Skeikampen, Hafjell, Kvitfjell og Gålå, samt Storstøllie og Gamlestølen i Valdres. Også borettslag og private kunder på Lillehammer, Gjøvik og Raufoss og Toten inngår i prosjektet. Nå står graving, fremføring, installasjon og oppkobling for tur for Eidsiva Bredbånds kunder, sier prosjektleder i Eidsiva Bredbånd Lars Pedersen.

Oppgraderingsarbeidet vil være godt synlig i prosjektområdene de kommende månedene. Mer enn 20 entreprenører og underentreprenører med til sammen 80–90 gravemaskiner vil være i aktivitet i mange hyttefelt i hele Innlandet, straks bakkefrosten slipper taket.

Åpner opp for fiber til nye hytteområder

Selv om det skal graves en del, har Eidsiva Bredbånd i flere år etablert røranlegg for fiberledninger i mange av hytteområdene som nå oppgraderes. På Skei er ca. halvparten av rørinfrastrukturen allerede på plass. Over 40.000 meter med fiber er dermed klar til bruk. Slike røranlegg sikrer at arbeidene utføres med så lite graving og naturinngrep som mulig.

Prosjektleder i Eidsiva Bredbånd Lars Pedersen.
Prosjektleder i Eidsiva Bredbånd Lars Pedersen.

Eksisterende fritidsboligkunder vil få ferdig oppkoplet og installert internett og TV uten ekstrakostnader eller egen arbeidsinnsats innen utgangen av 2023. I tillegg vil det betydelige oppgraderingsarbeidet også åpne opp for at flere omkringliggende fritidsboliger, som i dag ikke er abonnenter, får tilbud om fiberetablering kostnadsfritt og uten egeninnsats i år.

– Ombygningen av bredbåndsnettet åpner for at vi ser på en rekke tilstøtende felter som kan få tilgang på fiber. Det kan være varierende vilkår for å få disse realisert, men det er gledelig at vi gjennom prosjektet også oppnår å kunne tilby våre tjenester til flere områder som tidligere ikke har hatt et bredbåndstilbud. Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt med Eidsiva hvis det er tilstøtende hyttefelt i nevnte områder som ønsker å avklare muligheten for bredbånd, sier Pedersen.

Sikrer fiber til flere husstander

Oppgraderingen til fibernett i hytteområdene gjør at både kundegrunnlaget og fibernettet til Eidsiva Bredbånd vokser, og slik sett bidrar prosjektet til å sikre fiber til flere husstander i Innlandet også.

– Eidsiva Bredbånd har satt seg mål om 100 prosents bredbåndsdekning i Innlandet. Vårt fylke er ett av de mest spredtbebygde i Norge og forutsetter derfor både kommersielle investeringer og offentlig støtte for å nå målet. Flere fritidsboligkunder vil bidra til mer fiberutbygging i hele Innlandet, sier direktør for Eidsiva Bredbånd Ola Børke.

Powered by Labrador CMS